LIFE+ FLANDRE internationale workshop

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

LIFE+ FLANDRE internationale workshop

LIFE+ FLANDRE Flemish And North French Dunes Restoration (LIFE + 12 NAT/BE/000631/FLANDRE) is een gezamenlijk project van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, het Conservatoire de L’Espace littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord. Dit project ijvert voor de bescherming en het beheer als een grensoverschrijdend natuurpark van de kustduinen tussen Duinkerke (Frankrijk) en Westende (België) en wordt medegefinancierd door de Europese Unie via het LIFE+ programma.

In het kader van dit project organiseren het Agentschap voor Natuur en Bos en de Université du Littoral Côte d’Opale een internationale workshop "Beheer van de kustduinen en zandstranden” in Duinkerke (Frankrijk) van 12 t.e.m. 14 juni 2018 (toevoegen aan uw agenda, ics-file).

De voertaal van de workshop is Engels, maar in de discussies tijdens de parallelle workshops en de excursie(s) wordt ook het Frans toegelaten. Tijdens de parallelle workshops en excursies wordt vertaling van Engels naar Frans en van Frans naar Engels voorzien.

Inschrijving

Schrijf je zo snel mogelijk in in via https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE-FLANDRE_registration (niet later dan 25 mei). Ook deelnemers die zich pre-registreerden dienen zich via bovenstaande link definitief in te schrijven.


Voor wie is de workshop bedoeld?

 • Natuurbeheerders van kustduinen en zandstranden (overheidsdiensten en niet-gouvernementele natuurbeheerorganisaties)
 • Beheerders van zeewering en verantwoordelijken voor kustverdediging (tegen mariene overstroming)
 • Ambtenaren, beleidsmakers en politici van lokale besturen (milieuambtenaren, ambtenaren ruimtelijke planning, groenambtenaren, …)
 • Onderzoekers actief rond kustduinen, zandstranden, zeewering en kustverdediging, transnationale samenwerking, natuur-gebaseerde oplossingen, …
 • Beleidsmakers en politici met interesse in beheer en herstel van zandstranden, kustduinen, natuur-gebaseerde oplossingen voor kustverdediging en zeewering, transnationale samenwerking (van lokaal tot Europees)
 • Europese ambtenaren actief rond natuurbeheer, natuur-gebaseerde oplossingen, kustverdediging, …
 • Europese koepelorganisaties actief rond natuurbehoud, …
 • Medewerkers en betrokkenen van LIFE-, Interreg- en andere projecten actief rond beheer en herstel van kustduinen en zandstranden
 • Studenten in de studiedomeinen van ecologie, geomorfologie, hydrologie en beheer van kustduinen en zandstranden en van zeewering
 • Vertegenwoordigers van EU liaison offices, NCP van LIFE, programmasecretariaten van Interreg, …
   

Doelstellingen van de workshop

De inhoudelijke focus ligt op

 • de implementatie van de aanbevelingen van de Natura 2000 Biogeographical Process Seminars voor kustduinen in de Atlantische regio, inclusief de Coastal Dunes Roadmap, en de betekenis van het LIFE instrument hiervoor

Naast de inhoudelijke focus, zien we als procesmatige doelstellingen van deze workshop:

 • Netwerking en kennisdeling tussen beheerders, beleidsmakers en wetenschappers op een laagdrempelige manier
 • Netwerking en kennisdeling tussen afgelopen en lopende natuurherstelprojecten (LIFE, LIFE+, Interreg) gericht op kustduinen en zandstranden met een extra focus op projecten die regio- of landgrensoverschrijdend werken;
 • Stimuleren van ontstaan van nieuwe partnerschappen met het oog op grensoverschrijdende natuurprojecten


Thema’s behandeld tijdens de workshop

Thema’s voorafgegaan door worden behandeld tijdens een parallelle sessie.

 • * De impact van de klimaatsverandering en atmosferische stikstofdepositie op de dynamiek van strand en kustduinen, in het bijzonder de sedimentatie, zandverstuiving en het freatisch grondwaterregime en ervaringen inzake reanimatie van de verstuivingsdynamiek
 • * De impact van de klimaatsverandering op de staat van instandhouding en geografische verspreiding van de kusthabitattypes en voor de kust typische plant- en diersoorten, ook kustvogelsoorten alsook op de verschijning en verspreiding van invasieve exotische plant- en diersoorten in de kustduinen en op de stranden
 • * De zeespiegelrijzing: gevolgen voor kustverdediging en natuurlijke kusthabitats (coastal squeeze) en opportuniteiten voor de integratie van kustverdediging en natuurontwikkeling (synergie tussen kustverdediging en natuurbehoud) in natuur-gebaseerde oplossingen
 • Lopende en afgewerkte LIFE Natuur-projecten in relatie tot de implementatie van de aanbevelingen betreffende de “Kust en duinen” en de “grensoverschrijdende kwesties” van de op initiatief van de Europese Commissie georganiseerde Atlantic Natura 2000 Seminars van 3-5 december 2012 te Bergen (Nederland) en van 25-27 oktober 2016 te Ennistymon (Ierland), in het bijzonder de Coastal Dunes Roadmap
 • Voorbeelden van transnationale samenwerking t.b.v. grensoverschrijdende Natura 2000-gebieden langs kusten
 • * Betekenis van ruimtelijke versnippering en (herstel van de) ecologische connectiviteit voor kustduinhabitats en -soorten
 • * Ecosysteemdiensten van stranden en kustduinen: zeewering, drinkwatervoorziening, levenskwaliteit, genetische voorraadkamers, natuur als troef voor toerisme en recreatie…
 • Beheerplanning en -monitoring van het beheer in kustduinen en op zandstranden

Programma


Locatie

De workshop vindt plaats in Duinkerke (Frankrijk). Deze ligging in het grensoverschrijdend projectgebied, en het maritieme karakter van Duinkerke, maken van deze stad de ideale uitvalsbasis voor de workshop.

Workshoplocatie

 • De workshop gaat door in de gebouwen van de Université du Littoral Côte d’Opale: bâtiment des Darses, 189 B avenue Maurice Schumann, 59140 Dunkerque (Frankrijk) (kaart).
 • Bereikbaarheid
  Duinkerke ligt 15 km van de Belgische grens, en is vanuit België en Nederland vlot bereikbaar per trein of auto. Ieder uur verbindt lijn 2(B) van DK’Bus Marine Duinkerke met het treinstation in De Panne in 45 minuten (kostprijs 2,40 EUR, ticket op de bus te koop). IC-, Thalys-, Eurostar- en TGV-treinen verbinden Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Parijs, London en Brussel met Lille en Calais, waar er aansluiting is naar Duinkerke (reistijd Brussel – Duinkerke 2 tot 3 u). De autosnelweg E40 verbindt Brussel via Gent en Veurne met Duinkerke (160 km, 1u45 minuten reistijd).
 • Download gedetailleerde suggesties over het transport naar Duinkerke (pdf - 650 KB)

Hotels
Er zijn verschillende hotels (in verschillende prijsklassen) beschikbaar op wandelafstand van de congreslocatie.

Wij bevelen de volgende hotels aan (prijzen zijn inclusief ontbijt en taksen):
- Hotel Borel**** (90 €/nacht) op 1200 m van ULCO
- Hotel B&B Dunkerque** (65 €/nacht) op 500 m van ULCO
- Hotel Les Gens de Mer** (85 €/nacht) op 1000 m van ULCO
- All Suites Apart Hotel*** (70 €/nacht) op 500 m van ULCO
- IBIS Dunkerque Centre *** (100 €/nacht) op 1300 m van ULCO
- Jeugdherberg L’Escalle (43€/nacht) op 1700 m van ULCO.

Download de details van de hotels, met richtlijnen en reductiecodes voor het boeken (pdf - 350 KB)


Belangrijke data

 • 25 mei 2018: deadline voor inschrijving
 • 31 mei 2018: deadline voor betaling deelnamegeld


Kostprijs

De deelnameprijs voor de workshop is 90 EUR. Dit omvat toegang tot alle sessies, koffiepauzes, 2 excursies, 3 lunches, walking dinner op 12 juni, workshop dinner op 13 juni, en BTW. Je ontvangt een factuur na inschrijving.


Contact

Dunes-2018-LIFE@bosplus.be