De Duivelskuil is met zijn 16 hectaren een eerder klein maar wél erg gevarieerd natuurgebied. Het trakteert je op een karakteristiek Kempens landschap. Naast droge heide en natte heide vind je hier ook enkele mooie vennen en een stukje gagelmoeras. Een vochtig elzen-berkenbos en een droog eikenberkenbos (met naast zomereiken en berken ook veel grove dennen) maken het schilderij compleet.

Waar

Klampovenstraat , 2340 Beerse 51.3070271 - 4.8013812
Contact
Links