Burgers maken stroom

© Canva Pro

In Vlaanderen zijn hernieuwbare energiebronnen (vb. zon, wind, water) zowat onze enige natuurlijke rijkdommen. Ze zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn: wind, water en zon zijn immers van iedereen. Burgercoöperaties willen samen een deel van de omgevingsenergie 'oogsten' voor eigen gebruik.Intro In plaats van ons geld via onze energiefactuur te laten wegstromen naar soms bedenkelijke leveranciers, wordt energie in de eigen gemeente opgewekt én verbruikt. Die collectieve projecten zijn maximaal democratisch georganiseerd en bieden burgers ook de financiële voordelen. Toch is in Vlaanderen amper 4% van de hernieuwbare energieprojecten in handen van burgercoöperaties. Dirk Vansintjan (voor Ecopower voorzitter van de Europese federatie van burgercoöperaties) legt uit hoe dat komt en schetst een algemeen kader. Wat is het belang van burgercoöperaties, wat gebeurt er in Europa, welke veranderingen staan op til en welke invloed zal dat hebben op kleine lokale initiatieven?
Kennismaking met twee energiecoöperaties uit de regio NAVITAS Energie CV is actief in het Demerbekken. De coöperatie werd opgericht door een aantal burgers uit het Hageland en Limburg, vanuit een gedeelde bekommernis voor het energielandschap voor de huidige en toekomstige generaties. Met als motto ‘Lokaal is ideaal’ werken ze aan een breed gamma van projecten: zonnepanelen, windturbines, warmtenetten en zelfs een heuse waterkrachtcentrale. ECoOB cv werd opgericht door een aantal inwoners van Herent en omgeving. Het streefdoel is om in de regio Oost-Brabant een significante bijdrage te leveren aan een klimaat-neutrale energievoorziening. Door het plaatsen van PV-installaties op daken van o.a. scholen, bedrijven en organisaties wekken ze energie op. De opgewekte zonnestroom kunnen ze leveren tegen een tarief dat (doorgaans) aanzienlijk lager ligt dan de prijs van de stroom uit het net. Enkele gekende voorbeelden uit de regio zijn Museum M in Leuven en Danone in Rotselaar. En ook op kantoor van Avansa Oost-Brabant prijkt een zonneparkje van ECoOB cv! Inwoners uit de regio zijn mede-eigenaar van de installaties en delen in de winst.
Bezoek aan de Molen van Rotselaar In de Molen van Rotselaar wekt de waterkrachtcentrale al sinds 1995 elektriciteit op (500.000 kWh/jaar – goed voor 140 huishoudens). Per dag halen ze hier tevens ongeveer 500 kg zwerfvuil, takken, bladeren … uit het Dijlewater met de krooshekreiniger. Indrukwekkend om te zien!

In samenwerking met De molen van Rotselaar, ECoOB, Navitas

Begeleiders: Dirk Vansintjan, Rudi Grouset, Sven Calluy

Bron: UiTinVlaanderen.be