Het Hugo Clauspad voor poëtische wandelaars

Dagelijks kunnen wandelaars gedichten lezen langs het Hugo Clauspad in het Lappersfort Poëziebos. Men vindt er een 21-tal in het hart van het bos verspreid. Ze komen uit het hart van de bosdichters van de Lappersfort Poets Society.

Stap mee doorheen het Hugo Clauspad, Lappersfort Poëziebos Brugge. Bewandel de levende poëzieroute langs het Lappersfortboswandelpad en lees de gedichten over de mens, natuur en bos als zuurstof voor het leven. Met gedichten van Marc de Bel, Patricia Lasoen, Frédéric Leroy, Johan de Boose, Peter Theunynck, Marcus Cumberlege, Hilde Keteleer, Paul Saccasyn, Wally de Doncker, Peter Holvoet-Hanssen, Lies van Gasse, Staf De Wilde, Steven Pollet, Luuk Gruwez, Paul Demets, Joris Denoo en wijlen onze dode dichters Herman J. Claeys, Melanie Vanbrughe en Jotie T' Hooft.

VERTREK aan de hoofdingang Ten Briele ( hoek Vaartdijkstraat - Ten Briele )!!!