Paddestoelen in het Webbekoms Broek

© Robert De Ceuster
Fototentoonstelling als resultaat van het onderzoekswerk van twee paddenstoelenverenigingen in het Webbekoms Broek.

De foto's van deze paddenstoelententoonstelling werden gemaakt door de leden van twee Vlaamse mycologische verenigingen nl. ZWAM (Zelfstandige Werkgroep voor Amateur Mycologen) en Mycolim (Mycologie Limburg). De plaatjes werden geschoten in het Webbekoms Broek, op het provinciedomein Halve Maan en op de Diestse stadswallen. In het totaal werden in deze gebieden in de loop van de voorbije jaren 754 soorten gevonden (463 op het recreatiedomein!). De tentoonstelling opent dus slechts een klein venstertje naar deze enorme soortenrijkdom. Deze bijzonder wereld wordt op unieke wijze in beeld gebracht zodat u zicht krijgt op de vele vormen en kleuren die er bestaan.