VIA ZOOM: Welke soorten maken gebruik van drie ontsnippersobjecten in het Zoniënwoud (2de zondag in Zoniën)

© © Natuurpunt studie

Uitzonderlijk zal de 2de zondaglezing niet doorgaan op zondag 9 mei maar op donderdagavond 6 mei om 20h. De lezing gaat door via zoom. Iedereen wie zich inschrijft ontvangt een email met de zoom-link om deel te nemen aan deze on-line lezing. Wij danken onze gastspreker voor zijn bereidwillige medewerking om on-line te gaan.

Ecologische ontsnippering in het Zoniënwoud.

Van juli 2013 tot juni 2018 maakte het project Life_OZON grondig werk van de ecologische ontsnippering van het Zoniënwoud.  Natuurpunt Studie  onderzocht in 2019-2020 – in opdracht van het Departement Omgeving en met medewerking van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid -  drie ontsnipperingsobjecten in het Zoniënwoud: het ecoduct, een ecotunnel en een faunabuis. Tijdens dit onderzoek werden een groot aantal onderzoekstechnieken ingezet om verschillende soortgroepen te bestuderen. Onder andere zoogdieren, amfibieën, reptielen, sprinkhanen, loopkevers, spinnen en mieren werden grondig onderzocht. Dit resulteerde in heel wat informatie over het gebruik van deze ontsnipperingsobjecten door dieren. Alles werd in een rapport uitgebreid beschreven. In deze presentatie worden een aantal van de resultaten besproken en toegelicht.

Onze gastspreker, Dhr Simon Feys is sinds 2016 werkzaam bij Natuurpunt Studie, waar hij vooral werkzaam is op grotere projecten. Omwille van zijn kennis van verschillende soortgroepen zit er veel variatie in de studieprojecten waarbij hij betrokken is. Het zijn studies over o.a. broedvogelinventarisaties, opmaak van soortbeschermingsplannen, inventarisaties van bedrijventerreinen, onderzoek naar knelpunten voor amfibieën, en nog veel meer. De afgelopen jaren deed hij ook onderzoek naar de effectiviteit van verschillende ecoducten, oa De Munt in 2018, Groendenaal in 2019 en Kikbeek in 2020. Daarnaast coördineert hij ook mee het opmaken van de nieuwe Vlaamse Vogelatlas.

De lezing is uitzonderlijk niet op zondag maar op een donderdagavond van 20u tot 21u30. Om deel te nemen aan de lezing is vooraf online inschrijven verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt tot 60 personen. De inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 5 mei om 18h.

Onder voorbehoud dat georganiseerde groepswandelingen mogen doorgaan op de geplande datum, vertrekt op zondag 9 mei om 14.00u, vanaf het Bosmuseum, de wandeling met gids van Natuurgroepering Zoniën v.z.w. met thema: “Bijen op het Ecoduct”. Controleer eerst of de wandeling doorgaat on-line hier waar je de laatste update vindt. Op deze link is inschrijven verplicht om te kunnen deelnemen aan de wandeling naar het ecoduct.

Zowel de lezing als de wandeling zijn gratis.

Nu het Bosmuseum open is onder strikte voorwaarden om corona-proof de bezoekers te kunnen ontvangen, is er  gelegenheid om de eigen picknick buiten op het terrein van het Bosmuseum te nuttigen. De binnentuin kan gebruikt worden voor slechts een beperkt aantal mensen omwille van de coronaveiligheidsvoorschriften. Het sanitair in het Bosmuseum is wel toegangkelijk, met respect voor de geldende voorschriften en maatregelen (o.a. max 2 personen tegelijk).

Deze activiteit wordt mee gepromoot met de financiële steun van het LIFE programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP project.