Het nieuwe Natuurbeheerplan (geldig van 28/10/2017)

Het nieuwe Natuurbeheerplan (geldig van 28/10/2017)

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakt werk van de integratie van het Bosdecreet en het Natuurdecreet. In een eerste fase werd via het decreet van 9 mei 2014 "tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos" (Wijzigingsdecreet) de basis gelegd voor het geïntegreerd natuurbeheer, het nieuwe natuurbeheerplan en het Vlaams instandhoudingsbeleid (Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000 en de soortenbeschermingsprogramma’s).

De bepalingen uit dit Wijzigingsdecreet over het natuurbeheerplan zijn verder uitgewerkt in drie uitvoeringsbesluiten.

De nieuwe regeling kwam mede tot stand door de noodzaak om aangepaste instrumenten te ontwikkelen voor de realisatie van de Vlaamse natuurdoelen in het kader van Natura 2000.

Onder dit luik vind je alle nuttige informatie over de nieuwe regelgeving rond natuurbeheerplannen, die van kracht geworden is op 28 oktober 2017.