Bronnen van het Heuvelland

Bronnen van het Heuvelland

Naam

Bronnen van het Heuvelland

Dossier Nieuw natuurbeheerplan
Type Type 4
Periode openbaar onderzoek Van 19 juli t/m 18 augustus 2021
Indiener natuurbeheerplan Natuurpunt Beheer vzw
Gemeente(n) Heuvelland
Dossiernummer Natuur en Bos NBP-WV-20-0010
Het dossier op papier inkijken

Secretariaat Natuurpunt
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
Open van ma. tot vrij. van 9.30 tot 16.30 u

Het dossier digitaal inkijken
Bezwaren of opmerkingen te bezorgen aan siege.vanballaert@vlaanderen.be