Toegankelijkheid

Toelating

Wanneer heb je een toestemming van de beheerder nodig? 

Wanneer de geplande activiteit afwijkt van de principiële toegankelijkheid of de toegankelijkheid volgens de toegankelijkheidsregeling van de gebieden. Ook moet toestemming aan de beheerder gevraagd worden voor activiteiten die door hun aard of omvang schade kunnen teweegbrengen aan fauna, flora of derden, zoals onder meer wedstrijden en activiteiten waarvoor toegangsgelden, inschrijvingskosten of deelnamekosten worden aangerekend aan de deelnemers of het publiek.

De organisator moet tijdens de activiteit altijd in het bezit zijn van de toestemming van de beheerder zodat hij bij controle door natuurinspectie of andere gemachtigde toezichthouders deze toestemming kan voorleggen.

Activiteit georganiseerd door koepelvereniging

Voor mountainbiketoertochten heeft Sport Vlaanderen in samenwerking met Natuur en Bos een E-loket ontwikkeld. Via dat loket wordt jouw aanvraag meteen doorgestuurd aan Natuur en Bos, de gemeenten waar je tocht plaatsvindt en - indien van toepassing - de wielerfederatie waar de organiserende club bij is aangesloten. In dat loket verschijnt ook je toelating van Natuur en Bos.