Toegankelijkheid

Toestemming

Wanneer heb je een toestemming van de beheerder nodig? 

Wanneer de geplande activiteit afwijkt van de omgekeerde toegankelijkheid of van de toegankelijkheid zoals goedgekeurd in de toegankelijkheidsregeling (zie overzicht goedgekeurde toegankelijkheidsregelingen).  

Als de beheerder het Agentschap voor Natuur en Bos is, dan stelt de Vlaamse Regering dat je deze toestemming schriftelijk en minstens twee weken voorafgaand aan de geplande activiteit moet aanvragen.

De organisator moet tijdens de activiteit steeds in het bezit zijn van de toestemming van de beheerder zodat hij bij controle door natuurinspectie of andere gemachtigde toezichthouders deze toestemming kan voorleggen.