Toegankelijkheid

Subsidies openstelling privébos

De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk bossen en natuurreservaten openstellen voor het publiek. Ze biedt daarvoor ondersteuning aan. Privé-eigenaars die hun bos openstellen voor publiek kunnen aanspraak maken op subsidies. Openstelling voor publiek vergt immers extra onderhoud en investering. Met de subsidies wil de overheid de openstelling aantrekkelijker maken. 

De vraag naar groene ruimte en speelbossen is in Vlaanderen erg groot. De Vlaamse overheid wil de sociale en recreatieve rol van het bos voor een brede doelgroep ontsluiten. In de regel zijn alle bossen voor het publiek toegankelijk, zij het uitsluitend op de boswegen. Beheerders van privébossen mogen echter hun bossen ontoegankelijk verklaren. Om beheerders ertoe aan te zetten hun bos toch open te stellen, verleent de overheid een subsidie aan beheerders die hun privébos voor publiek openstellen.

Wie kan de subsidies aanvragen? 
Enkel privébosbeheerders komen in aanmerking voor de subsidie voor openstelling. 

Voorwaarden voor subsidie 
Als je een subsidie wilt krijgen, dan moet je het bos in principe het hele jaar door openstellen. In sommige gevallen kun je het bos toch een tijd lang afsluiten. Wanneer je jouw subsidie wilt behouden, dan kan dat alleen maar om twee redenen:

  • om ecologische redenen kun je het bos maximaal vijf maanden afsluiten. 
  • je kunt jouw privébos maximaal dertig dagen afsluiten om jachtredenen.

Je moet een toegankelijkheidsregeling (TR) hebben in het geval er afgeweken wordt van de principiële toegankelijkheid van jouw bos. Kort samengevat houdt deze principiële toegankelijkheid in dat voetgangers toegang hebben tot alle boswegen. Speelzones dienen dus opgenomen te worden in een TR, net zoals wegen die toegankelijk zijn voor anderen dan voetgangers (bv. ruiterpaden, mountainbikeroutes,…). Meer informatie over de TR en het opstellen er van vind je hier. Je kan hiervoor ook terecht bij deze aanspreekpunten of bij jouw bosgroep. Als je van de principiële toegankelijkheid afwijkt door een deel van jouw bos af te sluiten, ben je niet verplicht een TR op te maken. Je kan dat ook regelen door het bord V.14 (= verboden toegang privé-eigendom) te plaatsen.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?
De jaarlijkse subsidie bedraagt 2 euro per meter opengestelde bosweg. Per hectare bosoppervlakte kun je maximaal 50 euro subsidie krijgen.
Wanneer je in het privébos speelzones afbakent, dan krijg je daarvoor per hectare speelzone 100 euro extra.

De subsidieaanvraag 
Je vraagt de subsidie aan vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin je een subsidie wilt krijgen. Als je in 2015 een subsidie voor openstelling wilde krijgen, dan moest je de aanvraag bijvoorbeeld vóór 1 oktober 2014 indienen.

Download het aanvraagformulier voor een subsidie voor het openstellen van bospercelen (doc - 796 KB) of mail hiervoor naar aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be met vermelding van aanvraagformulier openstelling en jouw naam en adres.