Jacht

Theoretisch jachtexamen

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt op zaterdag 27 april 2019, om 9 uur, het theoretisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

Overeenkomstig artikel 51 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 worden de geldig ingeschreven kandidaten uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld.

Voor de inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/e-loket

Om te kunnen deelnemen, moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) uiterlijk op 18 maart 2019 ingediend zijn.

Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, moeten inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel (tel. 02/553.81.02) of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be. In het geval er een probleem is met het e-loket, kan het Agentschap voor Natuur en Bos beslissen om dit ook voor andere kandidaten toe te laten. Het volledig ingevulde papieren inschrijvingsformulier voor het theoretisch gedeelte van het jachtexamen moet dan uiterlijk op 18 maart 2019 met een aangetekende brief toekomen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel én het inschrijvingsgeld voor het theoretisch gedeelte van het jachtexamen moet uiterlijk op 18 maart 2019 betaald zijn.

Wanneer vindt het theoretisch jachtexamen plaats?
Het volgende theoretisch jachtexamen vindt plaats op zaterdag 27 april 2019 om 9u.

Waar vindt het theoretisch jachtexamen plaats?
Het theoretisch jachtexamen wordt georganiseerd in Gent (provincie Oost-Vlaanderen):
Flanders Expo
Maaltekouter 1
9051 Gent
Ligging & bereikbaarheid - Flanders Expo

Wie kan deelnemen?
Iedereen die minstens zeventien jaar oud is op de datum van het theoretisch examen kan deelnemen.

Hoeveel kost dit?
Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro.

Te kennen leerstof
Het theoretisch jachtexamen 2019 zal handelen over de leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Voor de onderdelen die over wetgeving gaan, betreft het de wetgeving zoals die bekend was op 1 januari 2019. Voor wat betreft punten 1 en 3 van vak 1, beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 kan je deze wetgeving hier terugvinden.

Hoe inschrijven?

Voor de inschrijving en betaling mag alleen gebruik worden gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket.
 


In onderstaand filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe je kan inschrijven via het e-loket.


Voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben of in het geval van problemen met het e-loket kan men inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be.

De inschrijvingen starten vanaf 1 januari 2019.

Examenreglement


Geslaagden theoretisch jachtexamen 27 april 2019
In 2019 schreven 468 kandidaten zich in voor het theoretisch jachtexamen. Daarvan waren 88,5% mannen en 11,5% vrouwen. 93% van de kandidaten had de Belgische nationaliteit en 6% had de Nederlandse nationaliteit. Verder was er ook 1 Pool ingeschreven voor het examen.

294 personen slaagden voor het examen.

Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het e-loket (de procedure om je resultaten terug te vinden in het e-loket is dezelfde als deze weergegeven in bovenstaande instructievideo).

Alle kandidaten zonder Belgisch Rijksregisternummer kunnen onderstaande lijst raadplegen:

In deze lijst zijn enkel de namen opgenomen van de kandidaten die geslaagd zijn én via hun inschrijvingsformulier toestemming gegeven hebben voor de publicatie van hun naam op de website. 
Indien je dus je naam niet ziet staan in de lijst, kan dat te wijten zijn aan het feit dat je niet geslaagd bent of aan het feit dat je geen toestemming gegeven hebt voor de publicatie van je naam op de website. Het heeft geen zin om in geval van twijfel hierover contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Er zal niet telefonisch of via e-mail gecommuniceerd worden over de examenresultaten!

Alle kandidaten ontvangen hun resultaat per brief.

Contact
Heb je toch nog een vraag over het theoretisch jachtexamen? Mail naar jachtexamen@vlaanderen.be.