Jacht

Waar?

Jachtrecht

Om te mogen jagen moet je beschikken over het jachtrecht. Het is de eigenaar van een perceel die het jachtrecht bezit. Hij kan beslissen of het jachtrecht al dan niet uitgeoefend wordt. Daarbij heeft hij de keuze om het jachtrecht zelf uit te oefenen of dat recht door te geven aan iemand anders. Dat gebeurt met een schriftelijke overeenkomst. Bij betwisting of bij uitbreiding van het jachtterrein is een schriftelijke overeenkomst verplicht.

Hieronder vind je twee modellen voor een schriftelijke overeenkomst. De basisversie bevat enkel de wettelijk verplichte elementen. De uitgebreide versie bevat naast de verplichte elementen verschillende bepalingen die een betere juridische bescherming geven aan alle betrokken partijen.

De verzameling van alle aaneengesloten percelen waarop een jager het jachtrecht heeft noemt men het jachtterrein. Iedere jager moet jaarlijks een jachtplan van zijn jachtterrein indienen. Dat plan geeft dus weer op welke percelen hij over het jachtrecht beschikt.