Natuurbegraafplekken

FAQ – Begrippenlijst natuurbegraafplekken

Biologisch afbreekbare urne

Biologisch afbreekbare urnen worden vervaardigd van organische materialen en worden op kleur gebracht met milieuvriendelijke verf. Ze zijn gemaakt van biologisch afbreekbare natuurlijke materialen als hout, zand, plantenextracten, natuurlijke hars,…. Nadat dergelijke urne begraven is, begint het afbraakproces. Urne en as zullen na verloop van tijd vergaan.

Grafrust

Respectvol omgaan met de stoffelijke resten van een overledene, met het afscheid zelf en met het rouwen bij de nabestaanden behoort in iedere cultuur tot een vanzelfsprekendheid. Een belangrijk aandachtspunt bij het respectvol omgaan met een laatste rustplaats is het vrijwaren van de grafrust.  Artikel 18 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging bepaalt de wettelijke grafrusttermijn op 10 jaar. Hoewel de draagwijdte van deze wettelijke bepaling niet volledig is uitgeklaard, kan het worden aanbevolen om ook op natuurbegraafplekken een grafrusttermijn van 10 jaar te hanteren. In deze periode worden de zones waar asresten zijn uitgestrooid of de plaatsen waar urnen zijn begraven, niet of zo weinig mogelijk verstoord, om ze vervolgens volledig te laten opgaan in de natuur. Tijdens de grafrusttermijn zal het recurrente natuurbeheer op de natuurbegraafplek met de nodige piëteit voor de laatste rustplaatsen worden uitgevoerd.

Urnenbomen

Waar gekozen wordt voor het begraven van asurnes rond individuele bomen kan het voorbeeld uit Duitsland richtinggevend zijn. Daar wordt het aantal asurnes vastgelegd op 6 tot 12 urnen rond één begraafboom.

Begraafbossen

Dit zijn stukken bos, waar al of niet nieuwe bomen worden geplant, en  waar mensen onder elke boom een urne kunnen begraven of de as van hun overleden familielid kunnen uitstrooien.