Natuurbegraafplekken

Hoe en waar kan ik in de natuur een laatste rustplaats krijgen?

Een laatste rustplaats op een natuurbegraafplek, buiten de traditionele begraafplaats, kan alleen op voorwaarde dat dat via een laatste wilsbeschikking door de overledene schriftelijk werd bepaald, of op verzoek en akkoord van de nabestaanden.

Bij de gemeente kun je terecht voor meer informatie over:

  • een geregistreerde wilsbeschikking van een overledene
  • natuurbegraafplekken die op hun grondgebied aanwezig zijn
  • bijhorende randvoorwaarden waar tijdens het verstrooien of begraven van crematie-as op een natuurbegraafplek rekening mee moet gehouden worden

De gemeente (Dienst Burgerzaken) kan jouw wilsbeschikking registreren.

Voor de begrafenis op een natuurbegraafplek neem je contact op met een begrafenisondernemer. Daar kun je ook informeren naar biologisch afbreekbare urnen en een duurzame uitvaart.