Natuurbegraafplekken

Natuurbegraafplekken in ANB-domeinen

Op vraag van een lokaal bestuur kan ook op domeinen van ANB nagegaan worden of er mogelijkheden zijn om een natuurbegraafplek in te richten. Indien er besloten wordt om een natuurbegraafplek aan te duiden worden er heldere afspraken gemaakt omtrent beheer, gebruik en toezicht. Basisprincipe is dat het regulier natuurbeheer door ANB wordt uitgevoerd, en dat alle specifieke taken voor gebruik en toezicht van de natuurbegraafplek door het lokaal bestuur worden opgenomen.

De contactgegevens van regiobeheerders voor de ANB-domeinen vind je hier.


Eerste natuurbegraafplek in Rekem

Op 30 augustus 2018 werd in het domeinbos ‘Isaekshoef’ in Rekem de eerste natuurbegraafplek in een natuur-en bosgebied beheerd door ANB geopend. Voortaan kan crematie as in een bosgebied aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen worden bijgezet.