2 advies- en dossierbehandelaars

Omschrijving

DE VACATURE IN HET KORT 

Sta je administratief sterk in je schoenen en beschik je over een basiskennis ecologie? Kan je goed communiceren met verschillende gesprekspartners? Zie je ook de meerwaarde van duidelijke en transparante adviezen en vergunningen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!  

Als Advies- en dossierbehandelaar ga je aan de slag met de inhoudelijke voorbereiding van dossiers over adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies. Dit gebeurt op basis van terreincontroles en vaktechnische terreinkennis met als doel ofwel zelf een (voorstel van) beslissing te formuleren ofwel collega’s te ondersteunen bij de verwerking of controles van (complexe) dossiers of beheerplannen.  Het betreft dan o.a. de opmaak van kapmachtigingen, advies verlenen bij enkelvoudige vergunningsaanvragen, controles boscompensaties, terreinverificatie beheerplannen, …   

Wij zoeken 1 advies- en dossierbehandelaar met standplaats Hasselt en 1 advies- en dossierbehandelaar met standplaats Leuven.  

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

  • Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.   
  • Je hebt een basiskennis van natuurbeheer en ecologie. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe - irjen.dauwe@vlaanderen.be - 0471 99 93 58). 

HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 17 mei 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet. 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma en rijbewijs). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: 

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

Bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid