Advies- en dossierbehandelaar

Omschrijving

WERKEN ALS ADVIES- EN DOSSIERBEHANDELAAR IN HET KORT

Sta je administratief sterk in je schoenen en beschik je over een basiskennis ecologie? Kan je goed communiceren met verschillende gesprekspartners? Zie je ook de meerwaarde van duidelijke en transparante adviezen en vergunningen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als Advies- en dossierbehandelaar ga je aan de slag met advies- en vergunningsaanvragen rond het thema natuur en bos. Het takenpakket omvat de inhoudelijke behandeling van dossiers op basis van terreincontroles, ecologisch inzicht en regelgeving met als doel zelf een (voorstel van) beslissing te formuleren. Het betreft o.a. adviesvragen over omgevingsvergunningsaanvragen (vb. ontbossingen, vegetatiewijzigingen, …), ruimtelijke uitvoeringsplannen, aanvragen van ontheffingen en machtigingen.

Je bereidt dossiers zelfstandig voor en voert daarbij de nodige terreincontroles uit.

Je staat in voor een kwaliteitsvolle en tijdige behandeling, correcte toepassing van regelgeving en je houdt rekening met de actuele en potentiële natuurwaarden op terrein.

Hierbij kom je in direct contact met burgers en diverse overheden. Je gaat in gesprek met verschillende stakeholders, en je moet soms een moeilijke boodschap overbrengen. Je fungeert als eerste aanspreekpunt over natuur- en bosregelgeving voor lokale besturen en partners (vb. gemeente, bosgroepen,..).

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Op het moment van je sollicitatie beschik je al over:

  • 1.    Je hebt een bachelor diploma. 
  • 2.    Je hebt een basiskennis van natuurbeheer en ecologie.
  • 3.    Je beschikt over een rijbewijs B omdat je ook op het terrein moet gaan voor het uitvoeren van je activiteiten. 

Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je contractueel in dienst bent in een job met: 

  • eenzelfde of hogere salarisschaal als de rang van deze openstaande vacature;
  • ofwel een geldelijke loopbaan binnen dezelfde of hogere rang als deze van de openstaande vacature. 

Meer weten over horizontale mobiliteit? Neem een kijkje op https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit of stel je vraag aan de selectieverantwoordelijke. 

Opgelet! Ook als je via deze weg solliciteert, moet je beschikken over de vereiste basiskennis van natuurbeheer en ecologie en een rijbewijs B.

Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke (Ronny Machiels, ronny.machiels@vlaanderen.be 0496 59 52 12).

HOE SOLLICITEER JE?

Solliciteer ten laatste op 15 juni 2023 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

NOG VRAGEN?

Heb je nog een vraag over de functie? Neem dan contact op met: 

Heb je nog een vraag over de selectieprocedure? Neem dan contact op met: 

Diploma

Bachelordiploma