Boswachter regio Brabantse Wouden: gebied Hallerbos - Halle / Beersel / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode

Omschrijving

De vacature in het kort

De kern van de functie van boswachter is en blijft het beheren van terreinen. Boswachters zijn 2/3e van hun tijd op het terrein, het andere derde van hun tijd besteden ze aan overleg en administratie. Zij zijn het alziend oog dat er voor zorgt dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit.

De boswachters van vandaag blijven de ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Maar meer dan vroeger werken ze samen met collega’s buiten hun eigen gebied, in voortdurend overleg wordt besproken wat er nodig is om in het eigen gebied, maar ook in dat van collega’s de doelen te realiseren die afgesproken werden.

Het wereldbekende Hallerbos (‘The Blue Forest of Belgium’), nabijgelegen natuurreservaten, belangrijke parken en enkele kleinere bossen in de streek tussen Halle en het Zoniënwoud worden jouw dagelijkse werkterrein. Een brede kennis van en interesse voor zowel bosbouw en bosecologie, vegetaties en parkbeheer is dan ook noodzakelijk. Een groeiende rijkdom aan biotopen kenmerkt je boswachterij.

Het beheer van natuurdomeinen is in volle evolutie. We maken steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden, en naast de inzet van eigen personeel realiseren boswachters steeds meer natuur met de hulp aannemers en vrijwilligers.

Ook de ambities binnen de Brabantse wouden liggen hoog en stellen specifieke uitdagingen. Een regionale gebiedscoalitie kandideert om het statuut Nationaal Park toegekend te krijgen. Strategische projecten en initiatieven op vlak van toerisme, ruimtelijke ordening en natuurverbindingen. Het regioteam kijkt dan ook uit naar een collega die vlot samenwerkt, ook in andere talen, inzicht heeft in bevoegdheden en besluitvorming over bestuursniveaus heen, en zijn handen uit de mouwen wil steken om de talrijke projecten te vertalen in terreinrealisaties.

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 
  • Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement (voeg een kopie van dit getuigschrift bij je sollicitatie!).

    Indien je binnenkort deelneemt aan het examen van natuurmanagement (september, oktober) en dus nog niet in het bezit bent van het attest, dien je uiterlijk bij de start van module 4 (eindgesprek) het gevraagde attest te bezorgen. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je attest effectief hebt behaald. Bezorg ons in dit geval bij je sollicitatie een document dat vermeldt dat je hebt meegedaan aan het examen en wanneer je het gevraagde attest kan behalen.

    Van het getuigschrift natuurmanagement is de basisopleiding voldoende. Na de indiensttreding is het verplicht om de module boswachter (natuurmanagement) te volgen voor de kandidaten die dit nog niet gevolgd hebben. 

  • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de HR business partner Lise Hendrick, lise.hendrick@vlaanderen.be, 0486 97 25 78.

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 19 september 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet. Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend en de gevraagde documenten hebt toegevoegd (kopie van je diploma, attest, rijbewijs B).

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Diploma

Secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid

Afdeling