Jobstudent: Gastheer / Gastvrouw in de natuurdomeinen (juli of augustus)

Omschrijving

1 FUNCTIECONTEXT

Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo’n 90.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De om en bij de 700 gemotiveerde medewerkers staan met twee ‘botten’ op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden. Meer informatie over Natuur en Bos vind je op de website www.natuurenbos.be.

Natuur en Bos:

 • Stelt zich tot doel om elke dag te werken aan meer en betere bossen, en meer en betere natuur en groen;
 • Investeert in een hedendaags beleid en beheer van bossen, natuur en parken en ondersteunt partners die dezelfde doelen nastreven;
 • Wil duurzaam investeren in een toekomst voor iedereen, met groene, leefbare steden, met een gevarieerd platteland en ruimte waar men zich kan ontspannen in talrijke bossen, natuurgebieden en parken.

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert.

2 DE VACATURE IN HET KORT

Ben jij een student en op zoek naar een boeiende studentenjob? Ben je verantwoordelijk en heb je geen schrik om mensen aan te spreken? Heb jij zin om in onze natuurgebieden mee een oogje in het zeil te houden? Dan hebben wij dé ideale vakantiejob voor jou!.

Als jobstudent zijn dit o.a. jouw taken :

 • Je heet de bezoekers welkom als een goed gastheer/gastvrouw. Je beantwoordt de vragen van de bosbezoekers en maakt hen wegwijs in het gebied.
 • Je detecteert discreet onregelmatig gedrag en speelt hier proactief op in. (honden aangelijnd houden, geen afval achterlaten, geen vuur maken, geen versterkte muziek,….
 • Bij problemen die je niet zelf kan oplossen verwittig je de coördinator en/of de boswachter.
 • Je controleert bewegwijzering, recreatieve infrastructuur, speeltuigen en bivakzones en noteert/rapporteert gebreken.
 • Je gaat na of er geen afval achtergelaten werd. Indien wel, dan ruim je het zwerfvuil op.
 • Je zorgt voor de nette staat van het buitensanitair en signaleert eventuele problemen, zoals schade. Kleine problemen los je zoveel mogelijk zelf op.
 • Verplaatsingen binnen het gebied kunnen gebeuren met eigen fiets
 • Maximum 1 dag per week uitvoeren van taken als groenarbeider of het administratief bijwerken van beheergegevens en/of databanken (zie standplaats invulformulier).

3 PROFIEL

 • Je bent een student van 18 jaar en ouder
 • Je beschikt over een eigen fiets
 • Het bezit van een rijbewijs B en/of een eigen wagen is een pluspunt, maar niet vereist.
 • Je werkt in juli of augustus op vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen als gastheer/gastvrouw en nog één dag in de week die kan variëren en waarbij je kan ingeschakeld worden in ofwel de groenarbeid ofwel het administratief bijwerken van beheergegevens en/of databanken. Je bent drie dagen in de week vrij. Flexibiliteit is meer dan een pluspunt.
 • Je werkt 7u36 per dag, van 12u00 tot 20u06 (incl. 30 minuten pauze) als gastheer/gastvrouw. (Let op: deze planning kan aangepast worden op basis van ervaringen van de eerste dagen.) Flexibiliteit is dus ook hier een pluspunt. Voor de dagen in de groenarbeid of administratie volg je het gewone dag regime.
 • Je bent bij voorkeur een volledige maand beschikbaar in juli of augustus
 • Je hebt respect voor de natuur en zorgt er mee voor dat de impact van de vele bezoekers op de natuur zo klein mogelijk is.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden ten aanzien van een breed publiek
 • Je haalt je neus niet op voor het opruimen van afval of het eenvoudig onderhouden van sanitair
 • Je kan praktisch denken en bent in staat kleine problemen zelfstandig op te lossen.Je bent klantvriendelijk en draagt bij aan het positieve imago van Natuur en Bos

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

4 AANBOD

 • We bieden jou een buitengewone vakantiejob aan in prachtige natuurgebieden.
 • Je krijgt een deeltijdscontract van 80% (30,4u/week), aangevuld met een bijkomende toelage voor prestaties op zaterdagen, zon- en feestdagen
 • Als jobstudent verdien je 1.546,00 euro bruto/maand bij een voltijdse tewerkstelling van 38u/week.
 • Ben je 21 jaar en ouder? Dan verdien je 1.846,57 euro bruto/maand bij voltijdse tewerkstelling van 38u/week.
 • Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,7410) maar exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. Als jobstudent heb je recht op een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.
 • Op jouw salaris wordt een solidariteitsbijdrage ingehouden. Deze bedraagt 5,42% ten laste van de werkgever en 2.71% ten laste van de werknemer.
 • Je ontvangt per gewerkte dag een maaltijdcheque van 7 €. Hiervan wordt 5,91 € door de werkgever betaald en 1,09 € door de jobstudent (door een inhouding op het nettoloon).
 • De werkgever komt voor 100 % tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer .
 • Je hebt recht op een fietsvergoeding (woon-werkverkeer).
 • Het benodigde materiaal en herkenbare kledij
 • Een opleiding en begeleiding door medewerkers van Natuur-en Bos
 • Veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 • Omkadering door een enthousiast team
 • De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

5 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 9 mei 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je studenten attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

6 SELECTIEPROCEDURE

Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende sollicitatieformulier.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.