Jobstudent: Groenarbeider (juli of augustus)

Omschrijving

1 FUNCTIECONTEXT

Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo’n 90.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De om en bij de 700 gemotiveerde medewerkers staan met twee ‘botten’ op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden. Meer informatie over Natuur en Bos vind je op de website www.natuurenbos.be.

Natuur en Bos:

 • Stelt zich tot doel om elke dag te werken aan meer en betere bossen, en meer en betere natuur en groen;
 • Investeert in een hedendaags beleid en beheer van bossen, natuur en parken en ondersteunt partners die dezelfde doelen nastreven;
 • Wil duurzaam investeren in een toekomst voor iedereen, met groene, leefbare steden, met een gevarieerd platteland en ruimte waar men zich kan ontspannen in talrijke bossen, natuurgebieden en parken.

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert.

2 DE VACATURE IN HET KORT

Ben jij een student en steek je graag je handen uit de mouwen? Heb jij zin om samen met de terreinploeg beheerwerken uit te voeren in de Vlaamse Bos- en natuurgebieden? Dan hebben wij dé ideale vakantiejob voor jou! Voorbeelden van dagdagelijkse taken zijn onderhoud van recreatieve infrastructuur en afsluitingen, maaien en afvoeren (rakelen), snoeien, verzorgen van dieren, zwerfvuil ruimen,…

3 PROFIEL

 • Je bent een student van 18 jaar en ouder
 • Het bezit van een rijbewijs B en/of een eigen wagen is een pluspunt, maar niet vereist.
 • Je bent nauwgezet
 • Je bent zelfstandig
 • Je ziet werk liggen
 • Je functioneert goed in een team
 • Je bent resultaatgericht
 • Je bent communicatief
 • Je bent technische onderlegd
 • Je hebt groene vingers
 • Kennis van ecosystemen is een pluspunt

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

4 AANBOD

 • Wij bieden je een leerrijke vakantiejob aan in een toffe werkomgeving.
 • Als jobstudent verdien je 1.546,00 euro bruto/maand bij een voltijdse tewerkstelling van 38u/week.
 • Ben je 21 jaar en ouder? Dan verdien je 1.846,57 euro bruto/maand bij voltijdse tewerkstelling (38u/week).
 • Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,7410) maar exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. Als jobstudent heb je recht op een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.
 • Op jouw salaris wordt een solidariteitsbijdrage ingehouden. Deze bedraagt 5,42% ten laste van de werkgever en 2.71% ten laste van de werknemer.
 • Je ontvangt per gewerkte dag een maaltijdcheque van 7 €. Hiervan wordt 5,91 € door de werkgever betaald en 1,09 € door de jobstudent (door een inhouding op het nettoloon).
 • De werkgever komt voor 100 % tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer .
 • Je hebt recht op een fietsvergoeding (woon-werkverkeer).
 • Het benodigde materiaal en herkenbare kledij.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

5 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 9 mei 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je studenten attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

6 SELECTIEPROCEDURE

Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende standaard sollicitatieformulier.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.