Dreiging in de duinen

Dreiging in de duinen

Deze natuur staat helaas sterk onder druk, o.a. door woekerplanten. Deze planten, ook wel Invasive Alien Species (IAS) genaamd, komen langsheen de volledige Vlaamse kuststrook voor en verdrukken er de lokale duinnatuur. Struiken zoals rimpelroos, mahonie, boksdoorn en Amerikaanse vogelkers vertonen allen een invasief karakter en verdringen onze duinecosystemen.

Woekerplanten komen op verscheidene manieren in de duinen terecht. Sommige Zuiderse planten breiden zich op een natuurlijke wijze uit door klimaatsopwarming, maar vaak worden woekerplanten aangeplant in privé tuinen of gemeentelijke parken die grenzen aan de duinen, van waaruit deze planten ‘ontsnappen’ in de vrije natuur (bv. vogels eten zaden op, waarna deze via hun uitwerpselen in omringende duinnatuur belanden). Een ander gekend probleem is het dumpen van tuinafval in de natuur, waarna sommige planten zich vestigen en nadien uitbreiden in de duingebieden.

Rimpelroos die duinengebied overwoekerd
Rimpelroos        Overwoekering door de rimpelroos        Rimpelroos die ontsnapt

Mahonie in de duinen
                

Boksdoorn, hemelboom en yucca
                

Naar de top