Natuurbeheerplan Papenbroek

Natuurbeheerplan Papenbroek

Naam

Papenbroek

Dossier

Natuurbeheerplan

Type

Type vier

Periode openbaar onderzoek

Van 14/05/2021 tot en met 14/06/2021

Indiener natuurbeheerplan

Natuurpunt Beheer vzw – dhr Koen Swinnen

Gemeente(s)

Bekkevoort

Dossiernummer ANB

NBP-VB-18-0026

Het dossier op papier inkijken

Het beheerplan ligt vanaf 14 mei 2021 tot 14 juni 2021 ter inzage op het secretariaat van Natuurpunt vzw. Raadpleegbaar na afspraak tijdens de kantooruren:

  • Secretariaat Natuurpunt
    Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen

Het dossier digitaal inkijken

Bezwaren of opmerkingen te bezorgen aan:

Natuur en Bos - Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75 - 3000 Leuven

aves.vbr.anb@vlaanderen.be