Expert natuurprojecten haven van Antwerpen

Omschrijving

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos investeert Natuurinvest in projecten die de beleving van de natuur vergroten en waken over het behoud van diezelfde natuur. Dat doet het samen met private ondernemers en overheidspartners.       

In en om de haven van Antwerpen liggen een aantal grote natuurgebieden die in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen. Bijzondere fauna en flora hebben zich hier gevestigd. Zeldzame soorten waaronder de kluut, lepelaar en bruine kiekendief vind je hier allemaal terug. Om dit stukje natuur in België te beschermen is een projectbureau opgericht om het natuurbeheer projectmatig te realiseren en optimalisatiewerken uit te voeren in de bestaande natuurgebieden.

Dit zijn je uitdagingen in de job:

Een doelgericht natuurbeheer en een veelheid aan natuurwerken doorvertalen naar het terrein, is voor jou de kans om een wezenlijk bijdrage te leveren aan het natuurbehoud in Vlaanderen.

 • Je vertaalt de vooropgestelde natuurwerken naar concrete overheidsopdrachten.
 • Je staat in voor zowel de technische als administratieve kant van de aanbestedingen.
 • Je begeleidt de uitvoering van voorbereidend studiewerk, uitvoeringsgerichte diensten en werken.
 • Je bepaalt de noodzakelijk te nemen stappen en zorgt ervoor dat alle procedures correct verlopen.
 • Je werkt gemakkelijk zelfstandig en bent een geboren teamspeler.
 • Je overlegt vaak met je teamgenoten om problemen op te lossen en duidelijke afspraken te maken zodat het projectbureau goed draait.
 • Je onderhoudt contacten met de belanghebbenden (natuurverenigingen, havenactoren, gemeente, onroerend erfgoed, …) en zorgt ervoor dat ze mee zijn in het verhaal.
 • Je bereidt de meerjarenplanning en -begroting voor.

Overleggen met de betrokken partijen is voor jou dé gelegenheid om sterke partnerschappen op te bouwen en steeds weer een goede samenwerking te bereiken.

 • Je rapporteert en neemt deel aan werkgroepen van beheercommissie natuur Linkerscheldeoever.
 • Je overlegt met (lokale) betrokkenen ter voorbereiding van werkzaamheden om voldoende draagvlak te creëren en een goed doordachte en gedragen uitvoering te bemoedigen.
 • Je rapporteert aan de financierende partijen en motiveert de nodige budgetten op een onderbouwde en overtuigende manier.
 • Je volgt de afspraken die gemaakt zijn in de reeds afgesloten samenwerkingsovereenkomsten voor het beheer en optimalisatiewerken van de natuurgebieden.
 • Je communiceert interessant nieuws over de projecten.

Je ziet het helemaal zitten om in een dynamische en maatschappelijk moeilijke context te werken.

 • Je stelt je flexibel op en weet om te gaan met de vele hindernissen onderweg.
 • Je houdt voortdurend rekening met de veranderende context en benut ze als opportuniteiten.

Dit ben jij op professioneel vlak:

 • Je beschikt minstens over een bachelorsdiploma in een milieutechnische richting.
 • Je hebt minstens 8 jaar werkervaring.
 • Je bent vertrouwd met of hebt interesse in natuur.
 • Je beschikt over een grondige en praktijkgerichte kennis van de wet op de overheidsopdrachten.
 • Je hebt kennis van de relevante wetgeving inzake stedenbouw, milieu, erfgoed, veiligheid.
 • Ervaring in en voeling met projectwerking en samenwerking tussen partners is een must.
 • Kennis van natuurtechnische milieubouw en het aannemerschap voor terreinwerken zijn een meerwaarde.
 • Je stemt je aanpak af op de behoeften van je projectcollega’s, binnen en buiten de eigen organisatie.
 • Je bewaakt de voortgang van je eigen werk en dat van anderen, en wijst leveranciers op gemaakte afspraken.
 • Je gaat steeds op zoek naar gepaste oplossingen (ook binnen een complexe context) rekening houdend met onderliggende gevoeligheden.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Dit bieden we je graag aan:

 • Natuurinvest is je werkgever maar je werkplek is  binnen het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • De kans om een uitdagende functie uit te oefenen waar je vaak in unieke gebieden terechtkomt.
 • Een werkstek op onze burelen in Gent én een flexibele werkorganisatie (glijdende uren, telewerk...).
 • Je maakt deel uit van een leuk en gemotiveerd team: een projectbureau dat aan de slag is vanuit verschillende entiteiten.

Interesse?

Diploma

Bachelorsdiploma in een milieutechnische richting

Afdeling