Boswachter regio Kust - Westhoek

Omschrijving

De vacature in het kort

De kern van de functie van boswachter is het beheren van terreinen. Boswachters zijn 2/3e van hun tijd op het terrein, het andere derde van hun tijd besteden ze aan overleg en administratie. Zij zijn het alziend oog dat er voor zorgt dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit.

De boswachters van vandaag zijn de ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Meer dan vroeger werken ze samen met collega’s buiten hun eigen gebied, in voortdurend overleg wordt besproken wat er nodig is om in het eigen gebied, maar ook in dat van collega’s de doelen te realiseren die afgesproken werden.

We zoeken een enthousiaste boswachter die een passie voor natuur heeft en zich wil inzetten voor een uniek stukje van de regio kust en westhoek, namelijk het West-Vlaamse Heuvelland. Een hoek van West-Vlaanderen die voor velen tot de verbeelding spreekt, een toeristische trekpleister én een streek waar tal van Europese natuurdoelen te realiseren zijn. Goed netwerken via de klassieke en moderne communicatiemiddelen is dan ook van groot belang, want bosuitbreiding is daar één van de belangrijkste doelstellingen. Hij/zij gaat resoluut voor een multifunctioneel bos- en natuurbeheer en wil graag de handen uit de mouwen steken om tot afspraken te komen die zich vertalen in terreinrealisaties. Hij/zij is vlot beschikbaar in de regio, werkt graag samen met de collega’s van het gehele team kust en westhoek, en dit niet alleen tijdens de kantooruren maar ook tijdens de weekenddiensten volgens een op voorhand vastgelegd rooster.

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

    Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be.

    Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

  • Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement (voeg een kopie van dit getuigschrift bij je sollicitatie!).
  • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste getuigschrift en rijbewijs B.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke Inge Peeters, inge.peeters@ascento.be.

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 20 juni 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via public@ascento.be of telefonisch op T 0497 16 79 94. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar public@ascento.be.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma/getuigschrift/rijbewijs). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Diploma

Diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid

Afdeling