Regiobeheerder Hoge Kempen tot Voeren

Omschrijving

De vacature in het kort

De regiobeheerder is verantwoordelijk voor het terreinbeheer van de openbare natuur -en bosgebieden binnen zijn werkingsgebied, geeft leiding aan het regioteam en fungeert als aanspreekpunt voor interne en externe partners. Daarnaast vormt de regiobeheerder een brugfunctie tussen het management van ANB en de terreinwerking en geeft mee voeding aan het uit te stippelen beleid.

Concreet behelst de regio de gemeenten Oudsbergen, Maaseik, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, As, Genk, Zutendaal, Lanaken, Bilzen, Hoeselt, Diepenbeek, Kortessem, Borgloon, Riemst, Tongeren en Voeren.

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

  • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.  

    Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

    Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

  • Je hebt minimaal 5 jaar relevante professionele ervaring waarvan minimaal 3 jaar ervaring in een (formele of informele) leidinggevende rol
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B..

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.com en 02 759 22 10).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 4 augustus 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be of telefonisch op 0492 23 21 00. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma).

Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.

Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be  

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Het volledige selectiereglement kan je terugvinden op www.werkenvoorvlaanderen.be

Bekijk ook zeker bijgevoegd filmpje: Regiobeheerder Lise Hendrick in Nationaal Park Hoge Kempen.

Diploma

Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid

Afdeling