Boswachter regio Brabantse Wouden

Omschrijving

DE VACATURE IN HET KORT

De kern van de functie van boswachter is en blijft het beheren van terreinen. Boswachters zijn 2/3e van hun tijd op het terrein, het andere derde van hun tijd besteden ze aan overleg en administratie. Zij zijn het alziend oog dat er voor zorgt dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit. 

De boswachters van vandaag blijven de ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Maar meer dan vroeger werken ze samen met collega’s buiten hun eigen gebied, in voortdurend overleg wordt besproken wat er nodig is om in het eigen gebied, maar ook in dat van collega’s de doelen te realiseren die afgesproken werden. 

Het wereldbekende Hallerbos (‘The Blue Forest of Belgium’), nabijgelegen natuurreservaten, belangrijke parken en enkele kleinere bossen in de streek tussen Halle en het Zoniënwoud worden jouw dagelijkse werkterrein. Een brede kennis van en interesse voor zowel bosbouw en bosecologie, vegetaties en parkbeheer is dan ook noodzakelijk. Een groeiende rijkdom aan biotopen kenmerkt je boswachterij. Het beheer van natuurdomeinen is in volle evolutie. We maken steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden, en naast de inzet van eigen personeel realiseren boswachters steeds meer natuur met de hulp aannemers en vrijwilligers.

Ook de ambities binnen de Brabantse wouden liggen hoog en stellen specifieke uitdagingen. Een regionale gebiedscoalitie kandideert om het statuut Nationaal Park toegekend te krijgen. Strategische projecten en initiatieven op vlak van toerisme, ruimtelijke ordening en natuurverbindingen. Het regioteam kijkt dan ook uit naar een collega die vlot samenwerkt, ook in andere talen, inzicht heeft in bevoegdheden en besluitvorming over bestuursniveaus heen, en zijn handen uit de mouwen wil steken om de talrijke projecten te vertalen in terreinrealisaties

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • 1) Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
  • 2) Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement (voeg een kopie van dit getuigschrift bij je sollicitatie!).
  • 3) Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de HR business partner Lise Hendrick, lise.hendrick@vlaanderen.be, 0486 97 25 78

HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 2 januari 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet. Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste

VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

 

 


 

Diploma

Diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid

Afdeling