Bescherming vleermuizen in het Drongengoed loont: ruim negen soorten vleermuizen geteld

maandag, 15 juli, 2019

Het landschapspark Drongengoed in Aalter - Maldegem en omgeving is met zijn talrijke bossen en natuurgebieden een zeer aantrekkelijk gebied voor vleermuizen. Het netwerk aan dreven wordt door vleermuizen gebruikt om op hun prooien te jagen, of om naar hun leefgebieden te vliegen. Studies van de voorbije jaren tonen aan dat het aantal soorten én het aantal vleermuizen sterk gestegen is.

Op terrein werden de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen om meer kansen te creëren voor de vleermuizen in het Drongengoedgebied. Naast enkele specifieke beheermaatregelen, kregen ook enkele oude gebouwtjes een ideale inkleding voor deze diertjes.

Vleermuizen bestudeerd

Om de vleermuizen nog beter te kunnen beschermen, liet Natuur en Bos de voorbije jaren in en rond het Drongengoed een onderzoek uitvoeren door specialisten. Zo kwam men te weten welke vleermuissoorten er nog voorkomen in het gebied en waar hun zomer- en de winterverblijven zijn. Onderzoekers van Natuurpunt, de Vleermuizenwerkgroep en Greenspot gingen de voorbije jaren regelmatig verschillende avonden en nachten op zoek naar vleermuizen in het Drongengoed, het Maldegemveld, Het Leen, het Keigatbos en andere voor vleermuizen interessante locaties in de omgeving. Door de leefgebieden van vleermuizen in kaart te brengen, kan het beheer van de dreven en de inrichting van het landschap beter afgestemd worden op het voorkomen van vleermuizen.

Rijkdom aan vleermuizen

Uit het onderzoek van de voorbije jaren blijkt dat er op zijn minst negen vleermuissoorten voorkomen, sommigen met tot de verbeelding sprekende namen: watervleermuis, franjestaart, grootoorvleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, baardvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. Dankzij een beheer dat zich ook richt op deze diersoorten wordt het Drongengoed een heuse hotspot voor vleermuizen.

Oude gebouwtjes worden unieke vleermuisverblijfplaatsen

In het militair domein van Ursel staan enkele oude gebouwtjes die vroeger gebruikt werden als elektriciteitsgebouwtje. Daar werd met stroomgroepen elektriciteit opgewekt voor het vliegveld. Deze gebouwtjes waren al lang niet meer in gebruik. Daarom werden ze door het Agentschap voor Natuur en Bos, die de natuurterreinen binnen het militair domein beheert, in overleg met Defensie ingericht als vleermuisverblijfplaats. Er werden extra planken aan het plafond bevestigd en meer snelbouwstenen waaraan de diertjes zich kunnen vasthechten of in verstoppen. De voormalige bermen rond de gebouwtjes werden vrijgemaakt van begroeiing en de aarde werd tegen de gebouwen geduwd als isolatie. Een nieuwe deur met invlieggat werd geplaatst. Zo kregen deze oude constructies  een  nieuw leven als  winterverblijfplaats voor vleermuizen.  De eerste tellingen waren alvast bevredigend: in alle gebouwtjes waren al verschillende soorten aanwezig de eerste winter na de inrichting. Eerder werden ook al de oude munitiedepots ingericht als vleermuisverblijfplaats.

Afsluiten beukendreef in verval

In het Drongengoedbos werd om veiligheidsredenen ook een kwijnende oude beukendreef afgesloten. Veel bomen bevatten erg veel dode takken, die plots kunnen afbreken. Maar precies omdat deze oude knarren ook een verblijfplaats bieden aan bijzondere vleermuissoorten in de vele holtes, worden deze bomen niet gesnoeid of geveld.  Ook tal van andere dieren vinden op het dode hout voedsel of gebruiken het als schuilplaats. Voor de wandelaars is een alternatief voorzien via een nieuw avontuurlijk en slingerend paadje door het aangrenzend bosperceel.

Al deze ingrepen dragen bij tot vleermuisvriendelijker beheer van het bos- en natuurgebied en het omliggende landschap rond Drongengoed.