Digitale indiening en behandeling van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen

maandag, 17 december, 2018

Sinds 1 augustus 2018 is de de socio-economische vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning en wordt er gesproken over een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Ook de vergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetaties werd in deze procedure geïntegreerd.

Indien deze vergunning deel uitmaakte van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), was een digitale indiening van deze vergunningen reeds mogelijk, via het opladen van een aantal PDF-documenten. Betrof de aanvraag echter louter een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen, moest deze op papier ingediend worden. Hierin komt nu verandering!

Vanaf 15 januari 2019 kunnen ook deze aanvragen digitaal ingediend worden via www.omgevingsloketvlaanderen.be. Hierbij wordt, net als bij de andere aanvragen vanaf dan ook gevraagd om een aantal velden met gestructureerde informatie in te vullen. Aanvragen voor Vlaamse of provinciale projecten moeten zelfs digitaal worden ingediend.

Vervolgens zal elke aanvraag, of deze op papier dan wel digitaal werd aangevraagd, digitaal behandeld worden (via dit loket). Dit betekent dat de gemeenten de na 15 januari op papier ingediende aanvragen zullen moeten opladen in het omgevingsloket.

Je vindt de aanvraagformulieren hier.