Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren

vrijdag, 6 december, 2019

Jagers hebben tijdens een drukjacht op everzwijnen in het Veursbos - Roodbos - Vossenaerde in Voeren 4 dieren geschoten. Vorig jaar waren dat er ook 4 en het jaar ervoor 6. Hoewel everzwijnen kunnen zorgen voor een interessante dynamiek, was de populatie de afgelopen jaren te groot geworden.

De voorbije maanden kenden niet alleen landbouwers maar ook natuurbeheerders in Voeren schadegevallen door everzwijnen. Ondanks inspanningen om schade aan landbouwgronden en kwetsbare graslanden te voorkomen, bleef deze in verschillende gebieden onverminderd. In samenwerking met een groep jagers organiseerde Natuur en Bos deze drukjacht in Voeren, inmiddels voor de derde keer. Door deze georganiseerde, gerichte actie proberen jagers en professionals de everzwijnenpopulatie weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De dode dieren worden onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken, en na goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Door hun schuwe en veelal nachtactieve levenswijze zijn wilde zwijnen een zeer moeilijke soort om te inventariseren. De komende periode wordt geïnventariseerd of de aangebrachte everzwijnenschade effectief is afgenomen.