Groenarbeiders planten boompjes in Machelen

dinsdag, 23 februari, 2021

De coronamaatregelen maken publieke plantacties door scholen, bedrijven, verenigingen, inwoners, … moeilijk haalbaar. Dat betekent niet dat er in Vlaanderen geen boompjes bijkomen. Achter de schermen zijn heel wat instanties volop bezig met het plannen en uitvoeren van aanplantingen. Die kaderen in de ambitieuze doelstelling van de Vlaamse regering om tegen 2024 Vlaanderen 4.000 hectare bosrijker te maken. In Machelen bijvoorbeeld planten groenarbeiders van Natuur en Bos deze week maandag en dinsdag bijna 1 hectare bos aan op een perceel langs de Leuvensteenweg op het einde van de Zandstraat. Daar gaan zo’n 4.000 boompjes de grond in, een mooie mengeling van dertien inheemse boom- en struiksoorten zoals wintereik, zwarte els, linde, hazelaar, spork, boskers en hondroos.

Robuuste bossen

Regiobeheerder Patrick Huvenne: “De aanplantingen volgen mooi op die van vorig voorjaar, toen we samen met de gemeente, de buurtscholen en Bos+ een eerste perceel van 60 are bebosten aan de Boskantweg, op enkele honderden meter hiervandaan. Ook dit najaar en de komende jaren willen we in Machelen ettelijke hectaren bebossen. We willen daarmee verschillende kleinere bosjes verbinden met het oude Floordambos. Op die manier komen er op termijn echte bosgebieden aan de oostelijke en westelijke kant van de E19, groot genoeg om als robuuste bossen te functioneren met hun eigen fauna en flora, wandelpaden en speelzones.”  

Ademruimte

De Machelse schepen van Leefmilieu Magda Geeroms passeerde even langs de aanplantingen om de groenarbeiders een hart onder de riem te steken: “Ik kan niet genoeg de nadruk leggen op het belang aan meer groen om onze inwoners in dit verstedelijkte gebied meer ademruimte te geven. Samen met Natuur en Bos zijn wij daarom continu op zoek naar bijkomende gronden op ons grondgebied die we kunnen bebossen. Ik kijk er nu al naar uit om vanaf komend najaar – samen met de boswachter, de groenarbeiders en onze gemeentelijke groendienst - terug een beroep te mogen doen op onze scholen, verenigingen, bedrijven en inwoners om ook hún boompje bij te dragen aan een groenere leefomgeving.”