Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!

maandag, 18 november, 2019

Op zaterdag 23 november zullen tijdens de 41ste Dag van de Natuur in de regio Tielt ongeveer 200 vrijwilligers aan het werk zijn. Er worden die dag door Natuurpunt De Torenvalk 10 diverse projecten georganiseerd, onder andere een aanplant in het Vagevuurbos. Wil je meedoen? Schrijf je dan nu in!

Het grootste project dit jaar is in het Vagevuurbos te Wingene waar in nauwe samenwerking met Natuur en Bos 1,5 hectare nieuw bos aangeplant wordt. Hiervoor zijn we op zoek naar 60 vrijwilligers. Natuur en Bos zorgt voor meer dan 1000 bomen en struiken. Hierbij wordt gewerkt met nesten of groepjes bomen verspreid over het perceel en een struikrand. Tussen de nesten kunnen bomen dan op spontane wijze kiemen. Er worden in hoofdzaak zomereiken aangeplant en een beperkte hoeveelheid beuken. Voor de bosrand worden spork, hazelaar, sleedoorn en hondsroos voorzien. Allemaal inheemse soorten die thuishoren op deze plaats en dan ook veel dieren zullen aantrekken onder andere insecten, vogels, …

Naast de aanplant van nieuw bos wordt er nog een stuk dreef hersteld en doen we nog heidebeheer en exotenbestrijding. Ook wordt er nog een omvormingsaanplant gedaan. Het Vagevuurbos is een Europees beschermd habitat gebied, dit wil zeggen dat er een zeer hoge natuurwaarde is. Een aantal percelen bestaan nog altijd uit vrij monotone en zeer dicht begroeide naaldhoutbestanden die aangeplant werden na de 2de wereldoorlog. Op meer open plaatsen, ontstaan na eerdere dunningen, worden er verspreid groepjes van 25 loofbomen aangeplant. Op die manier krijgen we in de toekomst op deze percelen ook een bos met een hogere diversiteit en dus natuurwaarde. Met onze vrijwilligers voerden we al sinds 10 jaar dergelijke omvormingsaanplantingen uit op Dag van de Natuur. Een stevig werkje want alles moet manueel gebeuren.

’s Middags wordt er een picknick georganiseerd in het praatcafé van het Rode Kruis opvangcentrum. We spreken om 09u00 af op de parking naast het opvangcentrum, Boskapeldreef 6 te Wingene. Desgewenst kan je ook deelnemen voor een halve dag.

Inschrijven voor dit project kan via www.detorenvalk.be/dvdn of bij Dany Depauw (051/65 82 82 of 0473/71 30 61 - dany.depauw@detorenvalk.be) en Lieven Plettinck (lieven.plettinck@detorenvalk.be).