Jacht op damhert in het Drongengoed

dinsdag, 17 december, 2019

Vandaag is in het Drongengoed (Aalter, Maldegem) gejaagd op damherten. Natuur en Bos wenst met deze actie het aantal damherten in Drongengoed te verminderen. De damherten zijn kenmerkend voor Drongengoed en voor veel recreanten een extra reden om een bezoek aan het gebied te brengen. De afgelopen jaren is het aantal damherten echter veel te groot geworden. Deze dieren zijn een uitheemse soort die, wanneer de populatie te groot wordt een bedreiging vormen voor de lokale natuur, omliggende gewassen én voor de verkeersveiligheid. Deze uitzonderlijke jacht diende om het aantal dieren in het gebied te beperken tot een niveau dat in gezond evenwicht staat met het gebied. De populatie werd vandaag met 15 dieren verminderd.

Als beheerder van het Drongengoed en het militair domein Ursel draagt Natuur en Bos ook een verantwoordelijkheid voor het wildbeheer in deze gebieden. Het Drongengoed, samen met het militair domein van Ursel en het Maldegemveld van Natuurpunt vormen samen een natuurkern van meer dan 750 hectare. De gebieden huisvesten naast ree ook een aanzienlijke populatie damherten.

Damhert komt sinds de tweede helft van de 19de eeuw als uitheemse soort voor in Vlaanderen. Ondertussen komt damhert meer en meer verspreid in Vlaanderen voor. Ook al hebben de dieren een hoog aaibaarheidsfactor, toch kunnen ze aanzienlijke schade aanrichten aan natuur en  omliggende gewassen. Ook in het verkeer vormen ze een gevaar. Enkel in het Drongengoed wordt sinds een tiental jaar een populatie damhert getolereerd op voorwaarde dat de draagkracht van het gebied niet overschreden wordt en er geen duidelijke schade in omliggende gebieden wordt waargenomen. Deze populatie vindt haar oorsprong in enkele ontsnapte individuen. Om een betere balans binnen het gebied mogelijk te maken, is een lager aantal damherten noodzakelijk.

Uit telgevens in het gebied, een verhoogd aantal meldingen van schadegevallen in de directe buurt (ongevallen en vraatschade aan gewassen) en visuele kenmerken bij de dieren zelf, kunnen we afleiden dat het aantal damherten momenteel te hoog is. Daarom besliste Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in overleg met Defensie om tijdens komende winterperiode een jachtactiviteit te organiseren op damherten. De jacht is ook opgenomen in een faunabeheerplan voor het Drongengoed en is op dit moment de enige reële oplossing. Het aantal damherten wordt teruggebracht naar zo’n 150 individuen. Daarna wordt bekeken of de negatieve effecten van de aanwezige populatie op de natuur en de omliggende omgeving voldoende is teruggedrongen. Populatiebeheer zal nodig blijven om het aantal damherten op dit niveau te houden.

Dit was geen evidente beslissing voor Natuur en Bos. De jacht op deze dieren ligt erg gevoelig, aangezien de dieren in het Drongengoed deel uitmaken van de beleving van de bosbezoeker. Toch was het noodzakelijk om stappen te ondernemen om de populatie op een aanvaardbaar peil te brengen. Natuur en Bos stemde deze jachtactiviteit vooraf goed af met Defensie, Natuurpunt, de betrokken gemeentebesturen, politie en omliggende jachtrechthouders. Er werd gekozen voor aanzitjacht tijdens de vroege ochtend in de winterperiode. Dit vergrootte de kans om de damherten te spotten en garandeert de grootste veiligheid. Om de actie in alle veiligheid te kunnen laten verlopen, werd het exacte tijdstip van de jacht niet vooraf bekendgemaakt.