Minister Demir sluit boomplantseizoen af in Dentergem tijdens de Internationale Dag van het Bos: meer dan 4 hectare extra bos in de Meikensbossen

zondag, 21 maart, 2021

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stak deze middag de handen uit de mouwen en hielp de burgemeester en schepenen van Dentergem, enkele vertegenwoordigers van Natuur en Bos en Natuurpunt De Torenvalk om de laatste bomen van dit seizoen aan te planten. Dat gebeurde in de Meikensbossen in Dentergem. Door de nieuwe bosaanplantingen deze winter worden de Meikensbossen iets meer dan vier hectare groter.

Met de 4,2 hectare extra bos zijn de Meikensbossen nu uitgebreid tot 64 hectare. In het nieuwe bos werden 8150 inheemse bomen, vooral winter- en zomereik, beuk, zwarte els, ruwe berk, haagbeuk aangeplant. Rondom is een houtkant geplant met 5550 struiken van onder meer hazelaar, meidoorn, Europese vogelkers, sleedoorn, sporkehout en Gelderse roos.

De Meikensbossen vind je aan de voet van de Poelberg op de grens tussen Tielt en Dentergem. Je kan er aangenaam wandelen door een afwisselend landschap. Oud en jong bos, dreven, hooi- en weilanden. Hier en daar een poel. Het uitzicht op de Poelbergmolen maakt het plaatje compleet. Terwijl je geniet van het landschap langs het nieuwe wandelnetwerk, trakteren zangvogels je op een prachtig intermezzo.

Vandaag werken we aan de ontwikkeling van de Meikensbossen. De eerste bebossingen van de Meikensbossen dateren uit het jaar 2001. Er bleef toen maar een schamele 5 hectare over van het ooit zo grote Dendrombosch. De omgeving van Tielt behoort dan ook tot de bosarmste regio’s van Vlaanderen. De voorbije jaren staken honderden vrijwilligers van Natuurpunt de Torenvalk de handen uit de mouwen om de Meikensbossen te beplanten. Dit jaar kon een plantactie met vrijwilligers niet doorgaan maar werd samengewerkt met een maatwerkbedrijf voor het planten van de bomen en struiken. Bijkomende bosuitbreidingen in 2022 en 2024 moeten de Meikensbossen doen groeien tot meer dan 70 hectare.

“Het doet me plezier om te zien dat ook in Dentergem wordt meegewerkt aan een groener Vlaanderen,” zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir die samen  met de lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars 4.000 hectare extra bos wil realiseren tegen 2024. “De ambitie is hoog, maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. Als ook bedrijven, verenigen en particulieren mee hun schouders zetten onder dit project, plukken onze kinderen en kleinkinderen daar later de vruchten van."