Mits groen licht van lokaal bestuur kan geschaatst worden in gebieden van Natuur en Bos

dinsdag, 9 februari, 2021

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft, verspreid over al haar natuurgebieden, een 20-tal locaties waarop geschaatst kan worden. Dit kan deze winter énkel wanneer het lokale bestuur van de stad of gemeente waarin de plas of vijver zich bevindt hier groen licht voor geeft en de openstelling en de handhaving van de coronamaatregelen voor haar rekening neemt.

“Het is niet mogelijk om voor onze schaatslocaties zelf handhaving te voorzien,” aldus Natuur en Bos. “Gelet op de coronasituatie is het extra belangrijk dat controle gebeurt op het aantal aanwezigen. Schaatsen valt onder de categorie buitensporten en is bijgevolg niet verboden, maar natuurlijk moeten de richtlijnen inzake samenscholingen ten allen tijden gerespecteerd worden.”

In tegenstelling tot wat in eerdere berichtgeving mogelijks dus voor interpretatie vatbaar was, wil deze communicatie duidelijk stellen dat schaatsen niet per definitie verboden is, maar enkel kan als het lokale bestuur de handhaving en controle van de coronamaatregelen op zich kan nemen. Zo kan bijvoorbeeld de lokale politie ingeschakeld worden.

De gebieden waarop potentieel geschaatst kan worden zijn terug te vinden op webpagina www.natuurenbos.be/schaatsen, maar het is aangewezen de communicatiekanalen van de betreffende lokale besturen te raadplegen om er zeker van te zijn dat schaatsen daar effectief toegestaan is.