Natuur in de Vallei van de Calie vergroot

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en provincie Antwerpen investeren in natuurverbetering en beekherstel in Vallei van de Calie

woensdag, 18 maart, 2020

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koopt samen met de provincie Antwerpen in Kasterlee een gebied van 5ha 35a 55ca. Daar staat nu een woning, een stal, een vijver, een weiland en een bos. Het overstromingsgevoelig gebied ligt in de vallei van de Calie. De overheden slaan de handen in mekaar om na de aankoop en de afbraakwerken het natuurgebied volledig tot zijn recht te laten komen.  

Samenwerken voor extra natuur in Vallei van de Calie

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Waterbeleid licht toe: ‘Deze samenwerking past perfect binnen de provinciale strategie om samen met partners groenblauwe verbindingen te realiseren en ruimte voor water te combineren met ruimte voor natuur. De vallei van de Calie is één van de speerpunten in het streven van de provincie om haar beekvalleien natuurlijker en klimaatrobuust te maken.’

De eigendom ligt in overstromingsgevoelig gebied in de vallei van de Grote en de Kleine Calie. Natuur en Bos betaalt de aankoop van de grond en wordt ook eigenaar en beheerder. De provincie Antwerpen zorgt voor de sanering en de inrichting van de gronden, de afbraakwerken van de bebouwing en de nodige natuurinrichtingswerken.

Europese topnatuur

De natuur in de Vallei van de Calie is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer wil Natuur en Bos en de provincie Antwerpen deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren. Bedoeling is om de Calie te laten aansluiten op een netwerk van beektrajecten waar een gezonde populatie van rivierdonderpad en kleine modderkruiper vrij kan bewegen. Hiertoe is ook een verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk. De Calievallei is vooral bekend om zijn uitgestrekte elzenbroekbossen en water- en oevervegetaties. Het belang van water voor het gebied kan niet overschat worden.

Bebouwing maakt plaats voor natuur

Het aangekocht gebied zal deel uitmaken van een min of meer aaneengesloten gebied van 640 hectare. Voor dit gebied wordt een beheerplan opgemaakt. ‘Het plan is om de bebouwing af te breken, de vijvers natuurvriendelijk in te richten en een klein orchideeënhooiland te herstellen. Na de inrichting stellen we het gebied open voor wandelaars met een wandelpad dat de deelgebieden Balderij en Rielenbroek met elkaar verbindt ‘ zegt Hildegarde Quintens, regiobeheerder bij Natuur en Bos.