Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen

woensdag, 11 december, 2019

Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid plant jaarlijks heel wat nieuwe boompjes en struiken, verspreid over verschillende gebieden in heel Vlaanderen. De boswachters bestelden na de zomer meer dan 500.000 plantjes bij lokale boomkwekers. Deze worden momenteel aangeleverd. Nadien keurt een  boswachter vakkundig het plantsoen en samen met de bosarbeiders wordt alles zo snel mogelijk aangeplant op de definitieve bestemming. Een hele karwei, waarvoor vaak ook samengewerkt wordt met scholen of partners.

De periode eind november tot eind februari is ideaal om nieuwe boompjes te planten, omdat het groeiproces van bomen dan even stokt. Het plantsoen kan dan makkelijk worden verplant, van de kwekerij naar hun plek in het bos. De redenen voor nieuwe aanplantingen zijn van verschillende aard. Het kan enerzijds gaan om effectieve bosuitbreiding, aanleg van nieuw bos dus. In het plantseizoen 2019-2020 zal om en bij de 70 hectare grond voor het eerst bebost worden. We moeten wel duidelijk zijn: niet elk nieuw aangeplant boompje zal een volwaardige boom kunnen worden en 100 jaar later deel uitmaken van het bos. Tussen deze nieuwe boompjes onderling ontstaat een concurrentie voor licht en ruimte wat zal bepalen welke boom het uiteindelijk haalt.

Anderzijds worden er ook heel wat bossen verjongd. Dat gebeurt in het kader van regulier bosbeheer. Het oude bos wordt dan vervangen door nieuw jong bos. Bomen leven niet eeuwig. Een bos beheren betekent dat er op gezette momenten bomen tijdig plaats moeten maken voor nieuwe.  Dit biedt kansen om het juiste fundament te leggen voor het toekomstige bos. Zo is het van belang om de juiste soorten op de juiste plaats te planten om het bos weerbaarder te maken voor de toekomst.

Er wordt bewust gekozen voor verschillende boom- en struiksoorten, zoals zomereik en wintereik, winterlinde, hazelaar, maar ook haagbeuk. Gemengde bossen, met inheemse soorten, zijn weerbaarder dan zogeheten monotone bossen, die bestaan uit dezelfde boomsoorten. Ze zijn beter bestand tegen ziektes en plagen. Externe druk in de vorm van storm en droogte kunnen eveneens beter opgevangen worden. De struiken die aangeplant worden dragen bij aan het realiseren van rijke bosranden. Deze zijn een belangrijke meerwaarde bij het streven naar een grote biodiversiteit. Op die manier werkt Natuur en Bos dagelijks aan multifunctioneel bos, dat de beste garanties geeft voor veerkrachtige en robuuste natuur.

Het aanplanten van deze boompjes is een hele klus. Voor een groot stuk gebeuren de aanplantingen door de bosarbeiders van Natuur en Bos, maar vaak is er ook samenwerking met partnerorganisaties, of wordt er beroep gedaan op vrijwilligers of bijvoorbeeld scholen. Soms wordt het werk ook uitbesteed via sociale tewerkstellingsprojecten. Op die manier kan iedereen die wil bijdragen aan het bos van morgen.