Natuur en Bos zet volop in op bosuitbreiding: 6 hectare extra bos in het Kampveld in Oostkamp

dinsdag, 16 maart, 2021

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft dit plantseizoen werk gemaakt van heel wat nieuw bos in Vlaanderen. Als afsluiter van het plantseizoen wordt deze week de laatste hand gelegd aan de versterking van Kampveld in Oostkamp. De terreinploeg zal er maar liefst 14.600 bomen en struiken planten. Door de bosaanplantingen deze winter wordt het bos in Kampveld iets meer dan zes hectare groter.

Kampveld vormt met z’n 311 hectare natuur een groene long aan de zuidrand van Brugge. Het gebied staat bekend om een unieke afwisseling van bossen, graslanden en natte percelen in de beekvallei van de Rivierbeek. Langs verschillende wandel- en fietsroutes ontdek je deze onbekende parel aan de zuidrand van Brugge. In 2001 heeft Natuur en Bos 168 hectare grond aangekocht. Met de lokale landbouwers werd een overeenkomst op maat gemaakt, waarbij ze in afwachting van natuurinvulling de percelen verder konden gebruiken. In de afgelopen 20 jaar groeide het bos zo stapsgewijs. In 2020 kwam het laatste stuk van 6,7 hectare vrij en kon ook daar nieuw bos geplant worden.

De groenarbeiders van Natuur en Bos zullen er maar liefst 8.800 inheemse bomen en struiken planten, zoals zomereik, wintereik, winterlinde en haagbeuk. Langs de rand wordt een houtkant geplant met 5.800 struiken van onder meer meidoorn, sleedoorn, vuilboom, Europese vogelkers en hulst. Er werden ook een nieuwe dreef van wintereik, een extra houtkant en verschillende solitaire bomen geplant. Zo wordt gezorgd voor een soortenrijk en veerkrachtig bos. De bosuitbreiding geeft ook uitvoering aan de doelstellingen die vastgelegd zijn in het beheerplan van dit gebied. De natuurwaarden zijn er zo bijzonder dat ze een onderdeel vormen van het Europese netwerk van Natura 2000, die Europese topnatuur wil beschermen en ontwikkelen.  

Het Kampveld was tot vorig jaar een vrij onbekende natuurparel. Dankzij de kersverse speelnatuur bij de dorpskern van Waardamme en de uitbreiding van de wandellussen heeft ook het bredere publiek dit unieke gebied leren kennen. Je kunt er aangenaam wandelen of fietsen door een afwisselend landschap of met de kinderen komen ravotten in het speelbos. Wie weet zie je wel een ijsvogel langs de Rivierbeek of heb je het geluk een zwarte specht te spotten in het bos.

“Voor Limburgers is het vaak heel evident dat we snel in de natuur en in de bossen staan. Maar voor velen buiten Limburg is dat veel minder evident. Ook hier in West-Vlaanderen, tot nader order de meest bosarme provincie van Vlaanderen. Daarom hebben we in ons bosuitbreidingsplan heel veel aandacht voor een goede regionale spreiding van onze extra bossen, waaronder hier in Oostkamp”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Met deze 6 hectare extra bos in Kampveld zorgen we ervoor dat de inwoners en bezoekers van Oostkamp kunnen onthaasten in het groen en dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen ravotten in nog meer bossen.”

Meer info: www.natuurenbos.be/kampveld