Natuurhandhaving werkt

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ontving in 2016 zo’n 1.250 meldingen van milieuovertredingen, een daling met 12 procent tegenover het vorige jaar. Deze positieve tendens vertaalt zich ook in een verminderd aantal aanmaningen en pv’s die de natuurinspecteurs en boswachters moesten uitschrijven. Het overgrote deel van de overtreders herstelde ook de schade die ze aan de natuur aanbrachten.   

‘We willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot en laten genieten van onze Vlaamse bossen en natuurgebieden. Dat kan alleen als de bezoekers de regels respecteren. Onze boswachters en natuurinspecteurs kijken erop toe dat iedereen de wetgeving naleeft die de natuur moet beschermen. Het milieuhandhavingsdecreet laat zowel strafrechtelijke vervolging als bestuurlijke maatregelen en geldboetes toe’, vertelt administrateur-generaal Marleen Evenepoel.

Minder aanmaningen en pv’s

De cel Natuurinspectie van het ANB brengt in het handhavingsrapport jaarlijks verslag uit over de belangrijkste vaststellingen en tendensen. Uit dit rapport blijkt dat in 2016 het ANB 1.253 meldingen van overtredingen ontving (-12%).  Als je de cijfers vergelijkt met die van 2009, gaat het nog altijd over een stijging van 37 procent.

De boswachters en natuurinspecteurs schreven 962 (-16,7%) aanmaningen uit om een schending te beëindigen en de gevolgen ongedaan te maken. Die gaan vooral over recreatieve delicten zoals loslopende honden en het wandelen of paardrijden op verboden plaatsen. Daarnaast schreven de toezichthouders 627 (-9%) processen-verbaal uit. Bijna de helft (281) van de milieumisdrijven zijn overtredingen van de riviervisserijwet, zoals vissen op verboden momenten, met  verboden tuigen of zonder visverlof.  In 2016 voerde het ANB extra visserijcontroles uit in de Schelde- en Leiemeanders in Oost-Vlaanderen.

Efficiënte bestuurlijke sancties en maatregelen

Meer en meer overtredingen leiden ook tot sancties. Van de 495 ANB-dossiers die de afdeling Handhaving van het departement Omgeving behandelde, werd 87 procent bestuurlijk beboet. Zo’n boete is trouwens niet van de poes, met een gemiddeld sanctiebedrag van 610 euro.

Het ANB nam ook 219 bestuurlijke maatregelen. Dat gaat vooral over het opleggen van herstelmaatregelen zoals heraanplanten en afval opruimen. Andere bestuurlijke maatregelen zijn het in beslag nemen van bijvoorbeeld onregelmatig gehouden vogels en vangtuigen en het stilleggen of verbieden van werken. Ook dit handhavingsinstrument is heel efficiënt want in 87,4 procent van de gevallen werd het herstel ook echt uitgevoerd.

Veel minder dode roofvogels

Nog enkele andere cijfers: natuurinspectie controleerde 674  jachtverloven, 3.642 visverloven en nam 1.338 beschermde vogels en 756 illegale vangtuigen in beslag.

Het ANB registreerde ook 23 dode roofvogels, een opvallende daling ten opzichte van de ruim 130 bij het begin van de registratie in 2006. Dit wijst op een verminderd illegaal gebruik van gif. Het belangrijkste slachtoffer blijft de buizerd.

Drie inspectieregio’s

Als je een mogelijke overtreding van de natuurwetgeving door derden hebt vastgesteld, kun je dit melden aan de bevoegde natuurinspectieregio: