Nieuw natuurbeheerplan voor natuurgebied Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef moet sponswerking verzekeren

dinsdag, 3 augustus, 2021

Het natuurreservaat Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef, gelegen in Zonhoven en Houthalen-Helchteren, is met een oppervlakte van bijna 1.500 ha erg belangrijk voor het Vlaams natuurbeleid. Met een nieuw natuurbeheerplan voor het gebied wil beheerder Natuur en Bos de krijtlijnen voor het gebied voor een lange tijd verankeren en een goede bescherming en beheer garanderen. Het gebied moet ook in de toekomst haar belangrijke rol als spons kunnen blijven spelen in het kader van de Blue Deal van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. Samen met de burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans en schepen van Zonhoven Frederick Vandeput, ging de minister op pad in het natuurgebied voor een toelichting bij de toekomstige ingrepen in het gebied. De plannen gaan nu in publieke consultatie.

Tijdens het bezoek aan het natuurgebied werd snel duidelijk dat een natuurbeheerplan ook in de praktijk effectief bijdraagt tot de bescherming van zeldzame vegetaties en het leefgebied van vele unieke diersoorten. Bovendien realiseert het ook verbeteringen op vlak van waterhuishouding (blue deal), koolstofopslag (klimaatdoelstellingen) of bescherming van (archeologisch) erfgoed.

Zo koloniseerden zeldzame plant- en libellensoorten bijvoorbeeld zeer snel enkele heringerichte verdroogde en verwaarloosde vijvers, terwijl deze nieuwe vijvers ook bijdragen aan bijkomende buffering en infiltratie van water. Zo worden niet alleen de gebieden weerbaarder tegen droogte, maar dragen ze ook bij tot de gewenste aanvulling van het grondwater. Op enkele locaties werden weekendhuisjes afgebroken en de gebieden heringericht als bos- of natuurgebied. Daar waar in het verleden Corsicaanse dennenbomen verdwenen, is het gebied natter geworden en wordt hoogwaardigere natuur zoals venige en natte heide teruggevonden.

Tijdens de opmaak van het natuurbeheerplan werd ook de negatieve impact van de Roosterbeek op het gebied duidelijk. Omwille van piekafvoeren treedt er veel erosie op in de beek, daalt de vispopulatie en worden de omliggende valleien ernstig verdroogd. In samenwerking met de provinciale waterbeheerder, Vlaamse milieumaatschappij en Aquafin wordt momenteel een plan ontwikkeld om deze negatieve impact te voorkomen.

Het natuurreservaat is vooral gekend voor de grote oppervlaktes met heide, waarvoor 300 schapen worden ingezet om deze te onderhouden.

Tijdens de inventarisatie van de fauna in het natuurgebied werd zeer duidelijk dat de autostrade E314 die het gebied doorsnijdt een negatieve impact heeft op vele diersoorten zoals ree, wolf of gladde slang. Hoge rasters staan langs de autostrade om het autoverkeer veilig te laten passeren, maar voorkomen ook de uitwisseling van dieren tussen de gebieden. De aanleg van een ecoduct is voorzien voor dit gebied. Een ecoduct is een brug over de autostrade die toelaat dat wilde dieren veilig van het ene gebied naar het andere gebied kunnen migreren.

Om van dit prachtig gebied te kunnen genieten zorgen de beheerders voor kwalitatieve inrichtingen. Zo liggen er maar liefst zes zeer grote hondenlosloopzones waar honden zonder leiband mogen rondlopen, of werd recent een Multimove-bewegingspad voor de allerkleinsten feestelijk geopend.

Op vraag van de minister voorziet het nieuwe natuurbeheerplan in een neutrale bosbalans voor het gebied. Er zullen enkel bomen verdwijnen waar dat strikt noodzakelijk is om het veengebied en de sponswerking van Teut-Tenhaagdoorn te garanderen. In en rond het gebied zal elke vierkante meter die wordt gekapt opnieuw worden aangeplant.

Vanaf vandaag 3 augustus 2021 gaat het natuurbeheerplan in publieke consultatie. Om het beheerplan helder uit te leggen aan de bevolking werd een leeswijzer ontwikkeld die het belang van de verschillende ingrepen benadrukt. Je kan deze raadplegen op www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie.