Nieuwe voorwaarden voor visverloven en regels voor hengelaars

woensdag, 9 januari, 2019

Sinds 1 januari ´19 hebben jongeren tot en met 17 jaar geen visverlof nodig om overdag met één hengel te vissen in Vlaamse openbare wateren. Het Agentschap voor Natuur en Bos trekt daarmee de leeftijdsgrens op met drie jaar en wil zo onze jeugd extra stimuleren om de hengelsport te beoefenen. Op vraag van de hengelsector is ook het leefnet niet meer toegelaten. Dat maakt het meenemen van vissen beter controleerbaar en geeft de visbestanden extra bescherming.

Goedkopere tarieven voor hengeljeugd

Hengelen in openbare wateren is populair in Vlaanderen. Ook jongeren gooien graag een hengeltje uit, vooral karpervissen en het hengelen op roofvis valt bij hen in de smaak. Om de hengelsport bij de jeugd te stimuleren, kan ze vanaf januari genieten van enkele extra voordelen. Jongeren tot en met 17 jaar hebben geen visverlof meer nodig om overdag met één hengel vissen. Voelen ze zich gebeten om twee hengels te gebruiken of om ’s nachts of vanop een bootje te vissen, dan volstaat nu een jaarlijks jeugdvisverlof (5 euro). Vroeger hadden ook jongeren hiervoor een groot visverlof (48 euro) nodig.   Een hengelaar die vis meeneemt voor consumptie of aasvissen gebruikt, heeft vanaf 1 januari een groot in plaats van een gewoon visverlof (13 euro) nodig omdat hij een grotere druk op het visbestand uitoefent. Alle info over het visverlof en het online aanvragen ervan: zie www.visverlof.be.

Betere controle dankzij verbod op leefnet

Sinds vorig najaar gelden in Vlaanderen ook nieuwe visserijregels voor alle hengelaars. Het leefnet – een fijnmazig net om gevangen vis een poosje te bewaren – is niet meer toegelaten. Dat garandeert een betere handhaving van de regels voor het meenemen, vervoeren en in bezit houden van vissen. Uit een enquête bleek dat de meeste hengelaars hiervoor zelf vragende partij waren.

Ook nieuw is een lijst van 10 vissoorten die de hengelaar nog mag meenemen, vervoeren of als aasvis gebruiken. Hij mag maximum 5 vissen (groter dan 15 cm) meenemen voor consumptie en maximum 20 aasvisjes (kleiner of gelijk aan 15 cm) bezitten en vervoeren, waarvan 5 levende. Zowel de vissoorten voor consumptie als de aasvissen moeten tot die lijst behoren. Het nieuwe visserijreglement houdt ook een betere bescherming in van snoekbaars - een zeer gegeerde vissoort bij heel wat hengelaars in Vlaanderen - door een maximummaat van 70 centimeter. Administrateur-generaal Marleen Evenepoel: “Vlaanderen heeft tal van aangename plekjes om al dan niet in groep te hengelen. Dat blijkt ook uit het groot aantal hengelsportbeoefenaars, zo’n  65.000 zijn er actief langs onze openbare wateren. Door de visverloven voor de jongeren onder hen nog voordeliger en in sommige gevallen zelfs gratis te maken, geven we ze een extra duwtje in de rug om de natuur in trekken en te genieten van het hengelplezier. Aan de recente aanpassingen van de visserijwetgeving ging intensief overleg met de Vlaamse vissersverenigingen vooraf.  Ik ben heel tevreden dat de hengelsector zelf vragende partij was om maatregelen te nemen die de controle op het meenemen van vissen verbeteren, dat toont hun sterke betrokkenheid en groot respect voor de natuur des te meer aan.”

Meer info

Alle details over de nieuwe visserijwetgeving en het visverlof staan (in 5 talen) op www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/wetgeving.

Alle info over de openbare visserij staat hier: www.natuurenbos.be/visserij en www.visverlof.be.

In dit artikel staat een gedetailleerde toelichting over de nieuwe voorwaarden voor het visverlof en de nieuwe visserijregels.