Onderzoek naar verdwijnen wolvin en welpen

maandag, 30 september, 2019

Ondanks heel wat inspanningen is er nog steeds geen spoor van de wolvin en haar welpen. Gelet op het feit dat die nu normaalgezien al 4,5 maanden oud zijn, is dat niet normaal en is de hoop op een goede afloop verdwenen. De Cel Natuurinspectie van Natuur en Bos voert al enkele maanden een onderzoek, waarbij verschillende misdrijven aan het licht kwamen, maar er nog geen hard bewijs is voor wat er zou kunnen gebeurd zijn met de wolvin en haar kroost. De mannelijke wolf August is wel ongedeerd en werd dit weekend nog op camerabeelden vastgelegd.

Het laatste beeld van wolvin Naya dateert van voor de zomer. Ze was toen duidelijk drachtig. Daarna verdween ze van de radar. Er waren wel beelden van de mannetjeswolf, die voedsel aanbracht. Op een bepaald moment stopte August echter met het aanbrengen van voedsel. Ook de wolvin of de welpen verschenen op geen enkel beeld. Tijdens die periodes bleven de boswachters van Natuur en Bos en de faunaspecialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) naar sporen van de wolven zoeken en de stalen analyseren. Telkens zonder teken van leven van de wolvin en haar welpen.

Vergiftiging?

In de maand juli kwam er een anonieme tip binnen bij de Cel Natuurinspectie van Natuur en Bos. Daarin werd aangegeven dat de wolf opzettelijk zou vergiftigd zijn, door jagers. Door de natuurinspecteurs werd die vrij concrete piste inzake de vermeende gif verstrekker op gerichte wijze onderzocht. Op vraag van Natuurinspectie werd deze informatie geheim gehouden om het lopende onderzoek niet in gevaar te brengen. Ook de parketmagistraat bij het Ambt van de Procureur des Konings werd ingelicht en er werden een aantal analyses en vaststellingen gedaan. Er werden echter geen sporen van gif teruggevonden in de aangetroffen wolvenuitwerpselen. De vermeende 'vergiftigingspiste' kon daarbij verlaten worden.

Ziekte?

Tijdens die periode bleven boswachters van Natuur en Bos en INBO-fauna experten het gebied systematisch doorzoeken, met voetrondes en met nazicht van de beelden uit de hoeveelheden camera's die opgesteld staan. INBO liet tevens diergeneeskundig onderzoek doen naar eventuele ziektepathogenen, zoals o.m. ook naar de zogenaamde 'hondenziekte'. Maar ook daar bleken de resultaten negatief en vond men dus geen ziektebeelden.

Onregelmatigheden op het terrein

Tijdens een terreinronde van boswachters en natuurinspecteurs werd, in een ontoegankelijke zone niet ver van het kerngebied van de wolven, een ingerichte onreglementaire voederplaats voor het aanlokken van everzwijnen gevonden, waarlangs een uit staaldraad vervaardigde strop opgesteld hing (zie foto). De stroppenhanger werd betrapt. Hiervan maakte Natuur en Bos een proces-verbaal op.

Zoektocht met drones

In de maand september werden drone-vluchten uitgevoerd in een nieuwe poging om mogelijke sporen te vinden van de verdwenen wolvin en de welpen. Ook dit leverde geen spoor van de wolven op. Tijdens de drone-vlucht, in samenwerking met de federale politie Limburg werd echter wel een rondrijdende jeep opgemerkt. Deze reed vlak voor zonsondergang, binnen een ontoegankelijke zone en waar er geen enkele jachtrechten toegekend zijn. Door de natuurinspecteurs werd de jeep staande gehouden. Er bevonden zich twee jagers in, die elk een geladen en schietklaar jachtgeweer binnen handbereik naast zich hadden. Er wordt tegen deze personen een PV opgesteld. Hun toelating om te jagen werd onmiddellijk ingetrokken.

Stand van zaken

Er werd, ook na de drone-vluchten, geen enkel spoor aangetroffen van de verdwenen wolvin en haar welpen. Er moet daarom met zo goed als zekerheid aangenomen worden dat de dieren niet meer in leven zijn. De cel Natuurinspectie van Natuur en Bos gaat er vanuit dat de wolvin kwaadwillig werd omgebracht. De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden. De actie was dus goed voorbereid door professionelen.

Het valt aan te nemen dat, als de wolvin werd omgebracht, de plegers van dat milieumisdrijf opzettelijk het nestelgebied van de wolvin zijn binnengedrongen om daar gericht en opzettelijk de wolvin met haar welpen op het nest te gaan zoeken en ze daar te doden.

De Cel Natuurinspectie zal het onderzoek verder voortzetten in de overtuiging dat de verantwoordelijken van dit milieumisdrijf zullen gevat worden. De natuurinspecteurs willen iedereen bedanken voor de discretie van de voorbij weken. Dat heeft er voor gezorgd dat een aantal vaststellingen op heterdaad zijn kunnen gebeuren.

Hoe moet het nu verder

De mannelijke wolf August is nog in het gebied en toont geen aanstalten om te vertrekken. Experts gaan er vanuit dat de kans groot is dat er snel terug een koppel wolven zich zal settelen. Die evolutie is niet tegen te houden gelet op de vele wolven in onze buurlanden en het feit dat het gebied als hoogwaardige natuurplek een ideale verblijfplaats blijft. Het blijft daarom ook belangrijk dat veehouders in de regio preventieve maatregelen nemen. De voorbije week waren er opnieuw een aantal schadegevallen waarbij minstens één geval veroorzaakt werd door de wolf. De schapen zaten niet achter een veilige omheining.