Projectoproep subsidies: 5,8 miljoen euro om de natuur in Vlaanderen te versterken

donderdag, 31 januari, 2019

Vlaams minister Joke Schauvliege lanceert ook dit jaar drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen te versterken. Geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen kunnen tot 30 april 2019 een projectvoorstel indienen bij Natuur en Bos.
 

Met de projectsubsidies natuur moedigt de minister concrete initiatieven aan die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen. Natuur en Bos voorziet hiervoor dit jaar 4,5 miljoen euro. Dit bedrag wordt aangevuld door Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII).

Minstens 75% van het bedrag wordt besteed aan projecten die de Europese natuurdoelen realiseren. De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees te beschermen habitats en soorten of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit.

Voor de projectsubsidies aankoop gronden voor bebossing voorziet de minister 1 miljoen euro uit het boscompensatiefonds. De subsidie bedraagt 60 procent van de aankoopkosten of 80 procent in de gebiedsaanduiding `bos' en `reservaat en natuur', met een plafond van 3,5 €/m².

Volgende projecten worden gestimuleerd, waarbij bebossingen binnen de Europese natuurdoelen de voorkeur genieten:

  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
  • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

Met de projectsubsidies openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen ondersteunt de minister de toegankelijkheid van natuurdomeinen. Hiervoor ligt 300.000 euro op tafel.

Minister Schauvliege: “We kijken vol ongeduld uit naar voorstellen van geïnteresseerden voor waardevolle natuurprojecten in Vlaanderen. Met een totaalbedrag van 5,8 miljoen euro kunnen we opnieuw veel geïnspireerde projecten een stevig duwtje vooruit geven.”

Alle details en voorwaarden voor deze drie projectoproepen vind je op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website:

Digitaal indienen van een PSN –project: https://projectsubsidienatuur.natuurenbos.be