Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels

dinsdag, 7 januari, 2020

Eerder vandaag vond in het Gewestbos van Ravels een vervolgdrukjacht plaats op everzwijnen. Deze is zeer vlot en goed verlopen. Midden november 2019 was er reeds een eerste drukjacht in het gebied. Toen werden 19 everzwijnen geschoten, vandaag waren dat er 8. De drukjacht werd georganiseerd door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, in overleg en nauw contact met het gemeentebestuur van Ravels, Wildbeheereenheid De Aa en de landbouwsector.

De twee drukjachten in het Gewestbos van Ravels waren nodig om er de populatie everzwijnen onder controle te blijven houden. Er werden verschillende vaststellingen gedaan van schade aan landbouwgrond en tuinen. Aangezien een populatie everzwijnen snel kan evolueren, blijven deze ingrepen noodzakelijk.

“Na deze beide drukjachten, kort op elkaar, kan het bos nu voor een langere tijd terug met rust gelaten worden. Op die manier wordt de hinder voor fauna en flora, maar ook voor passanten en recreanten, tot een minimum beperkt”, aldus Patrick Engels, terreinbeheerder bij Natuur en Bos.

Bij een stille drukjacht wordt gebruik gemaakt van hoogzitten en drijvers. Er worden tijdens de jacht geen honden ingezet. Een team van drijvers laat de everzwijnen richting de hoogzitten bewegen. Ze worden niet opgejaagd en verplaatsen zich rustig. Het gevaar op verdwaalde kogels is bij deze vorm van jacht onbestaande, omdat van bovenaf naar de grond geschoten wordt. Deze techniek wordt niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de omliggende regio’s reeds jaren toegepast.

Naar goede gewoonte werd deze jacht op voorhand op het terrein aangekondigd om recreanten te waarschuwen. De toegang tot het gebied werd verboden. Het gemeentebestuur en de lokale politie hebben bijkomende ondersteuning geboden door het verkeer langs het natuurgebied tijdens de jacht te onderwerpen aan een snelheidsbeperking. Op die manier wordt getracht het risico op ongevallen door overstekende dieren ten allen kosten te voorkomen.