Uniek voor Vlaanderen: in Haspengouw wordt er tarwe geoogst met een arenstripper

donderdag, 1 augustus, 2019

Vandaag werd er in Widooie bij Tongeren voor de eerste maal tarwe geoogst met een arenstripper. Het stro, inclusief de aar, blijft op de akker rechtop staan. Hierdoor is het veld niet kaal na de oogst. En dat is weer goed nieuws voor de wilde hamster, die dan veilig haar nestje groot kan brengen. Deze oogstmethode wordt in Nederland al een paar jaar met succes gebruikt in hamstergebied, nu dus ook voor het eerst in Vlaanderen.

De arenstripper is een maaidorser met een speciaal voorzetstuk. In plaats van het stro af te snijden, heeft de maaitafel van de arenstripper veel snel ronddraaiende tanden, die de tarwekorrel uit de aar slaat. Het stro blijft dus gewoon rechtop op de akker staan. De opbrengst van de tarweoogst is even hoog als bij het oogsten met een reguliere maaidorser.  Doordat het stro niet mee doorheen de combine gaat, kan de arenstripper vlotter oogsten dan een gewone combine.

Het oogsten met de arenstripper is een demonstratieactie in het kader van het SoortBeschermingsProgramma voor Hamster. De wilde hamster is met uitsterven bedreigd en komt enkel nog voor in Haspengouw. De Hamster is namelijk een prooidiertje en is een gegeerde hap voor vos, buizerd en andere roofdieren. Hamsters graven ondergrondse gangen/burchten in akkers. Als na de reguliere oogst het veld kaal is, ligt die burchtingang onbeschermd en is de hamster heel zichtbaar voor deze predatoren als ze haar burcht verlaat. Doordat het stro op de akker blijft staan, is de burchtingang beschut en kan de hamster veiliger haar burcht verlaten. Dit is heel belangrijk om hamsters de kans te geven om zich voldoende voort te planten. Het voortplantingsseizoen van de hamster loopt tot september, en in die tijd kan een vrouwtje twee tot drie nestjes grootbrengen. Dankzij het oogsten met de arenstripper krijgen de hamsters dus meer tijd en kan de populatie groeien.

Deze demonstratieactie met de arenstripper is een samenwerking tussen vier lokale landbouwers, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Natuur en Bos (ANB) en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV).

De landbouwers zijn bereid gevonden om deze nieuwe maatregel uit te testen, zegt Inge Nevelsteen van het RLHV. En daar zijn we heel blij mee. Inge is gebiedscoördinator voor het SBP hamster en coördineert deze actie.  Volgens Nevelsteen is het belangrijk dat er maatregelen voor de hamster komen die te verenigen zijn met reguliere landbouwteelten. Als er maatregelen komen zoals deze met de arenstripper, kan de landbouwer op deze percelen zijn landbouwvoering gewoon verder zetten waardoor de meerkost van deze maatregel relatief klein is. Op deze manier kunnen er meerdere hectaren hamstervriendelijk ingericht worden met een beperkte meerkost.

De VLM test met éénjarige overeenkomsten innovatieve maatregelen. Juul Adriaens legt uit: momenteel zijn de voorbereidingen voor de opmaak van een nieuw Europees Plattelandsprogramma (voor de periode 2021-2027) volop aan de gang. Bekeken wordt hoe de huidige beheerovereenkomsten kunnen geoptimaliseerd worden opdat ze maximaal bijdragen aan de grote uitdagingen waar we voor staan: biodiversiteit, klimaat. Met deze innovatieve maatregelen kunnen we ideeën al uittesten voor ze definitief in een maatregel gegoten worden. Door met eenjarige overeenkomsten te werken, kunnen we kort op de bal spelen en aanpassen als het nodig is.

Deze actie loopt samen met het uitzetten van hamsters eerder dit jaar, zegt Bart Tessens van het ANB. Met het oogsten door de arenstripper komt er meer dan 17 hectare geschikt leefgebied voor de hamster bij. Inge Nevelsteen vult aan: deze 17 hectare zijn het resultaat van de actie van dit jaar. We hopen deze maatregel verder uit te bouwen, zodat het oogsten met de arenstripper in hamstergebied ingeburgerd geraakt. Volgend jaar gaan we op zoek naar meer landbouwers die mee willen werken aan dit project. Geïnteresseerden mogen zich alvast melden bij inge.nevelsteen@rlhv.be.