Waarschijnlijk tweede wolf in Vlaanderen

donderdag, 19 december, 2019

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook zo goed als zeker. Vlaanderen telt opnieuw (minstens) twee wolven. Boswachters van Natuur en Bos ontdekten, nadat een jogger een wolf zag, in Oudsbergen  meerdere pootafdrukken van een wolf die waarschijnlijk niet toebehoren aan August. Dat wordt door specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bevestigd. De Vlaamse overheid grijpt deze gelegenheid aan om veehouders nogmaals te vragen om preventieve maatregelen te nemen om hun vee te beschermen.

Boswachters van Natuur en Bos ontdekten vandaag, na een tip een reeks pootafdrukken in een natuurgebied in Oudsbergen. Aangezien dit in de buurt van het leefgebied van wolf August was, vroegen ze meteen hulp van specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Die bevestigden het vermoeden dat het hier om pootafdrukken van een wolf ging. Bovendien kunnen we zo goed als zeker uitsluiten dat het pootafdrukken van August zijn. Dit gelet op een duidelijk verschil in de grootte van de afdruk.

De komst van een tweede wolf is niet onverwacht. Al is het wel nog afwachten of de tweede wolf ook in het gebied zal blijven. Deze waarneming bevindt zich zeer kort bij het gekende leefgebied van wolf August. Als deze tweede wolf een vrouwtje is, kan deze zich misschien in het territorium van August gaan vestigen. Maar het is ook mogelijk dat de wolf doortrekt naar andere gebieden.  August, de mannelijke wolf, is alvast vorige week nog op camera’s van INBO en Natuur en Bos vastgelegd.

Sowieso blijft het noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen om vee te beschermen. Dat blijkt overduidelijk uit het overzicht van de schadedossiers die dit jaar zijn ingediend bij Natuur en Bos. In alle gevallen ging het om vee dat onvoldoende beschermd was tegen eventuele wolvenaanvallen.

Zo zijn er in 2019 26 meldingen gebeurd, waarvan het 14 keer om een aanval van wolf ging. Er is al voor zo’n 2.412 euro aan schadevergoedingen uitbetaald. Meestal stond er geen elektriciteit op de omheining waardoor de wolf tot bij de dieren geraakte. Wie preventieve maatregelen neemt, kan daarvoor beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid.

Overzicht schadegevallen 2019

  • 26 meldingen
  • Schadegeval door wolf: 14 (37 dood, 4 gekwetst en 6 vermist)
  • Schadegeval door niet-wolf: 7 (29 dood en 3 gekwetst)
  • Schadegeval onbekend: 2 (1 dood en 1 gekwetst)
  • Schadegeval in behandeling: 3 (6 dood)
  • € 2.412,5 aan schadevergoedingen (voorlopig)