Wolvenaanval Oudsbergen: weide had geen wolfwerende omheining, wolvenplatform komt op korte termijn samen

zondag, 29 augustus, 2021

Het recente incident in Oudsbergen waarbij een vaars het leven liet na een aanval van een wolf kon plaatsvinden omdat de omheining van de weide niet wolfwerend was. Dat heeft Natuur en Bos vastgesteld. Preventieve maatregelen ter bescherming van dieren blijven essentieel om het samenleven met de wolf mogelijk te maken. Zoals voorzien in het wolvenprotocol en omdat het de tweede keer in 4 maanden tijd is dat een vaars slachtoffer wordt van een wolvenaanval, brengt Natuur en Bos op korte termijn het burgemeestersoverleg en het wolvenplatform samen. Daar zal geëvalueerd worden of een bijsturing van het protocol of bestaande maatregelen noodzakelijk is.

Afgelopen nacht werden in Oudsbergen enkele vaarzen in een weide opgejaagd. Daarbij liet één drachtige vaars helaas het leven. In opdracht van Natuur en Bos deed een dierenarts deze ochtend ter plaatse de nodige vaststellingen. Hierbij werd de gebruikelijke procedure gevolgd. Er werden DNA-stalen genomen en de omgeving werd verder onderzocht. Daarbij werden pootafdrukken van een wolf teruggevonden. Zoals steeds zullen de DNA-resultaten door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) nu verder onderzocht worden om te kijken of er match is met de gekende DNA-gegevens van de Limburgse wolvenroedel. Die resultaten kunnen binnen enkele weken verwacht worden.

Het door de betrokken actoren vastgelegde wolvenprotocol trad dus met andere woorden opnieuw in werking. De weide was wel door prikkeldraad ontsloten, maar niet wolfwerend. Prikkeldraad biedt, zoals herhaaldelijk meegedeeld, onvoldoende tot geen bescherming ten aanzien van wolven. De belangrijkste stap bij een dergelijke probleemsituatie is dan ook verder inzetten op preventieve en wolfwerende maatregelen. In overleg met de eigenaar werd beslist beroep te doen op de voorziene rescue kits. Dat zijn tijdelijke wolfproof rasters met een stroomklok. Ze worden vandaag nog geplaatst door de vrijwilligers van het Wolf Fencing Team. De Vlaamse overheid heeft begrip voor de ongerustheid van landbouwers en veehouders, maar herhaalt haar oproep om voldoende preventieve maatregelen te nemen.

Omdat het de tweede keer in 4 maanden tijd is dat een vaars slachtoffer wordt van een wolvenaanval, heeft Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir aan Natuur en Bos gevraagd om binnen de twee weken zowel het burgemeestersoverleg als het wolvenplatform bijeen te brengen om te evalueren of een bijsturing van het protocol of bestaande maatregelen noodzakelijk is.

Ondertussen heeft Natuur en Bos reeds advies gevraagd aan het INBO met betrekking tot mogelijke bijkomende maatregelen ter bescherming van grootvee.

Er zal daarnaast ook snel door Natuur en Bos actie ondernomen worden om de veehouders in de omgeving proactief te benaderen en hen te ondersteunen bij het aanbrengen van wolfwerende omheiningen. Dit zal in samenspraak met het Wolf Fencing Team gebeuren.

De getroffen eigenaar wordt hoe dan ook vergoed voor de geleden schade.