Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be

 • 29/05

  Goedkeuring natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling voor natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke

  Natuurbeheer

  29/05

  Goedkeuring natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling voor natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke

  Goedkeuring natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling voor natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke

  De voorziene beheermaatregelen omvatten hoofdzakelijk graafwerken, aanleg van poelen, kapwerken, aanplantingen, exotenbestrijding, plaatsing van weide-afsluitingen en maaibeheer. Voor het graasbeheer wordt samen gewerkt met lokale veehouders. Extra maatregelen worden genomen voor Europees beschermde soorten zoals rugstreeppad, kamsalamander, nauwe korfslak, zeggekorfslak, dwergstern, strandplevier, bontbekplevier, boomleeuwerik en wespendief, evenals voor enkele regionaal belangrijke soorten zoals kuifleeuwerik. Er is ook aandacht voor de bezoeker en het historisch erfgoed.

  Samen met het natuurbeheerplan werden ook de toegankelijkheidsregelingen voor de verschillende natuurreservaten goedgekeurd. Deze zorgen voor een optimale ontsluiting voor natuurgerichte recreatie in evenwicht met de kwetsbare natuurwaarden van de duingebieden en bieden een duidelijke toeristische meerwaarde. In totaal werden 48 km wandelpaden, 16 km ruiterpaden en 21 km fiets- en mountainbikepaden aangeduid. Er zijn ook 6 speelzones (in totaal 14 hectare) waar kinderen vrij kunnen spelen en 10 struinzones (in totaal 52 hectare) waar iedereen vrij mag rondwandelen.

  Natuurbeheer
  Goedkeuring natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling voor natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke
  Goedkeuring natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling voor natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke
 • 27/05

  Kasteelpark van Gaasbeek vormt natuurlijk decor voor topdansers uit binnen- en buitenland

  Natuurbeleving

  27/05

  Kasteelpark van Gaasbeek vormt natuurlijk decor voor topdansers uit binnen- en buitenland

  Kasteelpark van Gaasbeek vormt natuurlijk decor voor topdansers uit binnen- en buitenland

  Natuur doorbreekt muren

  Het kasteelpark van Gaasbeek is een natuurparel in het Pajottenland. Het domein ligt dan wel vlakbij  Brussel, toch straalt het de nodige rust uit voor een voorstelling in openlucht. Met ‘Somnia’ verlaten vierenveertig talentvolle dansers uit binnen- en buitenland het klassieke binnendecor om in dialoog te gaan met de oerelementen van de natuur. Hiervoor werken zij samen met choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en theatermaakster Jolente De Keersmaeker. Contrasten als geluid en stilte, licht en donker, afstand en nabijheid worden in het park relatief. Zowel nieuwe mogelijkheden als nieuwe grenzen verschijnen.  Natuur is de basis van alle kunst. Door de eeuwen heen hebben kunstenaars op hun manier geprobeerd om de onuitputtelijke schoonheid van de natuur te verbeelden. Natuur maakt de mens rijker en prikkelt de artistieke verbeelding. Zo ontstaan nieuwe creaties zoals de dansvoorstelling ‘Somnia’ die de volle steun krijgt van Natuur en Bos. “Die steun is niet toevallig, want ook voor Natuur en Bos zijn natuur en kunst sterk verweven en versterken ze elkaar”, vertelt administrateur-generaal Marleen Evenepoel. “Het kasteelpark van Gaasbeek heeft een eeuwenoude geschiedenis. Met wat verbeelding waan je je terug in de middeleeuwen, toen jonkheren- en vrouwen door dit romantische park flaneerden. We willen de mensen zoveel mogelijk die natuurlijke en culturele rijkdom laten beleven. Dansen in openlucht en in het groen is een totale vrijheidsbeleving, niet alleen voor de dansers van P.A.R.T.S. maar zeker ook voor de toeschouwers.

  Niet bij hun proefstuk

  Het is niet de eerste keer dat Natuur en Bos kwaliteitsvolle artistieke projecten in natuurdomeinen ondersteunt. Natuur is dan wel onze corebusiness, we zijn geen groentjes inzake cultuur”, stelt Marleen. “De doorkijkkerk in Borgloon is een bekend architecturaal hoogstandje in onze domeinen. Wist je trouwens dat de architecten van de kerk, de curatoren zijn van het elektronische muziek- en kunstenfestival Horts Arts&Music op het Kasteeldomein van Horst? Er zijn ook de land-art die Scalluvia realiseerde in de Polders van Kruibeke, de jaarlijkse theatervoorstellingen van de Zomer van Antwerpen in het Sint-Annabos en Jazzwood in het Chartreuzenbos. In domein Groenenberg, vlakbij het domein van Gaasbeek, organiseren we in dit Bruegeljaar een poëzie-expo rond Bruegel.”Al die artistieke natuurprojecten hebben een andere, verrassende invalshoek maar dragen telkens bij aan het bekender en toegankelijker maken van de natuurdomeinen in Vlaanderen.  

  Natuurbeleving
  Kasteelpark van Gaasbeek vormt natuurlijk decor voor topdansers uit binnen- en buitenland
  Kasteelpark van Gaasbeek vormt natuurlijk decor voor topdansers uit binnen- en buitenland
 • 20/05

  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019

  Natuurbeheer Subsidies

  20/05

  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019

  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019

  De natuur als sleutel voor een gezonder leven

  De dagen razen vaak aan een duizelingwekkende snelheid voorbij. Een hoge werkdruk, files, of een overdosis aan (digitale) informatie kunnen zorgen voor een toename van stress of spanning. Een deel van de oplossing ligt om de hoek: de natuur. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid lanceert voor het 6e jaar op rij de projectoproep ‘Natuur in je buurt’. Deze trekt dit jaar volledig de kaart van projecten die de brug maken tussen natuur en de bevordering van onze gezondheid. Ook nieuw is dat nu ook  verenigingen of organisaties zoals zorginstellingen projecten kunnen voorstellen. Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw voorziet hiervoor 800.000 euro aan subsidies.

  Focus op welzijn,  zorg en toegankelijkheid

  Een groene buurt maakt gelukkig, werkt stressverlagend en helpt bij herstel na ziekte. Drie soorten projecten maken kans om een subsidie te ontvangen.

  Met de projectoproep gaan we allereerst specifiek op zoek gaan naar vernieuwende groenprojecten die bijdragen aan het welzijn van de bevolking. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften.

  Daarnaast worden ook projecten die de werking van zorginstellingen mee ondersteunen erkend. Het creëren van zorggroen, goede uitgewerkte groene oases rond zorgcentra, zorgt voor betere herstelkansen, zeker als er een grote biodiversiteit aanwezig is.

  Als laatste willen we een klemtoon leggen op projecten die tegemoet komen aan de noden van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld slechtzienden en rolstoelgebruikers.

  Lokale besturen, organisaties en verenigingen

  Anders dan bij de voorbije projectoproepen ‘Natuur in je Buurt’, is dat nu naast lokale overheden ook verenigingen of organisaties een project kunnen indienen. Op die manier worden verschillende actoren, elk vanuit hun eigen specialisatie, gestimuleerd om beloftevolle projecten te realiseren. Ook samenwerkingsverbanden kunnen projecten indienen.

  Projecten worden bij goedkeuring minimaal voor 15.000 euro gesubsidieerd. De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 150.000 euro.

  Lancering

  Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw stelde de projectoproep voor in het domein Blaasveldbroek. Het is een perfect voorbeeld van het samengaan van natuur en welzijn. De aanwezige speelnatuur, het avontuurlijk boomstammenparcours en de natuurlijke muziekinstrumenten, nodigen bezoekers uit om actief aan natuurbeleving te doen. Natuur en Bos wil van deze oase van rust een echte vijfsterrenplek maken. Om de natuur in Blaasveldbroek nog robuuster te maken gaf de minister de opdracht aan Natuur en Bos om budget vrij te maken voor de aankoop van 10 ha extra bos.

  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Natuurlijk geluk zit vaak in een klein en rustig hoekje. Met deze projectoproep willen we de aandacht voor het samenspel tussen natuur en gezondheid vergroten, met een nadrukkelijke focus richting zorg en toegankelijkheid. Plekken waar mensen tot rust kunnen komen, alleen of met anderen, mogen niet schaars zijn. Integendeel, ze worden belangrijker en dragen bij tot een beter welzijn.”

  De selectiecriteria voor de projectvoorstellen en de meer uitgebreide infobundel met uitgewerkte voorbeelden en suggesties vindt u op www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

  Natuurbeheer Subsidies
  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019
  Lancering projectoproep Natuur in je Buurt 2019
 • 20/05

  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek

  Natuurbeheer

  20/05

  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek

  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek

  Samen met de beheerwerkgroep en de Stad Bilzen heeft Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling gemaakt voor het domeinbos Schoonbeek.

  Deze regeling behoudt wat er al is en voegt een aantal nieuwe elementen toe. Zo blijven de centrale boswegen toegankelijk voor fietsers, ruiters en voetgangers en blijven de kleine paadjes toegankelijk voor wandelaars en joggers. Bijkomend is nu ook geregeld dat je in een groot deel van het bos te voet van de paden mag afwijken. Daarom hebben we de speelzone beperkt tot het bos rondom de ‘dikke den’. We hopen in het najaar van 2019 een natuurloop te openen, een bewegwijzerde route voor joggers vanaf de kerk in Schoonbeek, samen met Sport Vlaanderen. Nieuw is ook dat we in de loop van 2020 een omheinde hondenlosloopzone willen voorzien.

  Wil je meer info?

  Dan ben je van harte welkom op de infowandeling op 4 juni om 19u aan het infobord van de Waterkasteelstraat.

  Je kan alle documenten ook inkijken op de milieudienst: Schureveld in Bilzen of deze digitaal raadplegen:


  Heb je opmerkingen of suggesties?

  Die mag je bezorgen tijdens het openbaar onderzoek van 27 mei tot en met 26 juni aan hogekempen.anb@lne.vlaanderen.be of aan de stedelijke milieudienst.

  Natuurbeheer
  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek
  Aankondiging openbaar onderzoek toegankelijkheidsregeling Schoonbeek
 • 13/05

  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019

  Jacht

  13/05

  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019

  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019

  In 2019 schreven 468 kandidaten zich in voor het theoretisch jachtexamen. Daarvan waren 88,5% mannen en 11,5% vrouwen. 93% van de kandidaten had de Belgische nationaliteit en 6% had de Nederlandse nationaliteit. Verder was er ook 1 Pool ingeschreven voor het examen.

  294 personen slaagden voor het examen.

  • Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het e-loket.
  • Alle kandidaten zonder Belgisch Rijksregisternummer kunnen deze lijst raadplegen.

  In deze lijst zijn enkel de namen opgenomen van de kandidaten die geslaagd zijn én via hun inschrijvingsformulier toestemming gegeven hebben voor de publicatie van hun naam op de website. 
  Indien je dus je naam niet ziet staan in de lijst, kan dat te wijten zijn aan het feit dat je niet geslaagd bent of aan het feit dat je geen toestemming gegeven hebt voor de publicatie van je naam op de website. Het heeft geen zin om in geval van twijfel hierover contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Er zal niet telefonisch of via e-mail gecommuniceerd worden over de examenresultaten!

  Alle kandidaten ontvangen hun resultaat per brief.

  Jacht
  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019
  Geslaagden theoretisch jachtexamen 2019
 • 09/05

  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform

  Natuurbeleving

  09/05

  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform

  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform

  Europese topnatuur

  Wolfsputten is een parel in de Groene rand rond Brussel. Je kan er wandelen en genieten van een prachtig landschap bestaande uit moerasbossen, weilanden en bloemrijke hooilanden. Even helemaal weg, en dat op een boogscheut van onze hoofdstad en pal in het centrum van Dilbeek.“Het hoeft niet te verwonderen dat dit natuurgebied zelfs beschermd werd als Europese topnatuur, en zo deel uitmaakt van het Natura2000 netwerk”, vertelt administrateur-generaal Marleen Evenepoel. “Om deze waardevolle natuur nog beter te beschermen maakten we een beheerplan op, waarin we tal van maatregelen nemen om de natuurwaarden te behouden en zelfs te verbeteren.”

  Extra beleving

  Als groene long in de Vlaamse groene rand vormt Wolfsputten ook een hotspot voor beleving. Natuur en Bos zet dan ook maximaal in op het verhogen van de belevingswaarde, en dan specifiek op de zachte recreant, die hier tot rust kan komen, komen wandelen en genieten. “Als je in het voorjaar in Wolfsputten komt, kan je niet naast de prachtige wilde bloementapijten kijken. Narcissen, wilde hyacint, daslook, dotterbloemen, het staat er allemaal te pronken. Om te voorkomen dat mensen hier overal kriskras doorgaan wandelen, krijgen alle wandelpaden een serieuze opknapbeurt. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van de vlonderpaden, en er komt zelfs een heel nieuw vlonderpad dat doorheen de natte, en vaak bijna onbegaanbare vallei loopt”, aldus regiobeheerder Wim De Maeyer.

  ‘Wauw-platform’

  Om bezoekers nog meer van het landschap te laten genieten, werd er deze week ook een uitkijkplatform geplaatst. Het was boswachter Wouter Huygens die met het idee kwam. “We kunnen hier moeilijk de mensen doorheen de waardevolle weilanden laten lopen, maar we zouden ze toch een beleving moeten kunnen aanbieden die het unieke landschap waard is. Met het uitkijkplatform krijgt de bezoeker er een echt wauw-plekje bij. Je krijgt het gevoel helemaal in dat ongerepte landschap te zitten.”

  Het nieuwe uitkijkplatform is toegankelijk vanaf 12 mei, wanneer het gebied ook extra in de verf gezet wordt met een Breugeliaans tafereel in Wolfsputten

  Meer info over Wolfsputten: www.natuurenbos.be/wolfsputten

  Natuurbeleving
  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform
  Extra ‘wauw-plekje’ in Wolfsputten dankzij uitkijkplatform
 • 08/05

  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten

  Natuurbeheer

  08/05

  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten

  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten

  Europese topnatuur

  Most-Keiheuvel ligt langs de bovenloop van de Grote Nete in de gemeente Balen. De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel een droog open landduinengebied is.

  De focus van het Life+project lag op het herstel van een aantal specifiek Europees beschermde habitattypes zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Hiervoor werden er enkele grootschalige ingrepen uitgevoerd. De open landduinen die de Keiheuvel vroeger typeerden, kregen terug een prominente plaats in het gebied. De zeldzame planten en dieren die hierin thuis horen, zoals bv. buntgras en heivlinder hebben zo terug meer ruimte om zich duurzaam in het gebied te handhaven. Ook het moeras van de Most werd terug opengemaakt. Hierdoor keerden bedreigde soorten zoals de kievit en de watersnip terug als broedvogel. Daarnaast werden enkele zogenaamde vismigratieknelpunten, plaatsen waar vissen moeilijk voorbij kunnen, aangepakt, zodat zeldzame vissoorten zoals de beekprik, zich terug vrij kunnen verplaatsen in de bovenlopen van de Grote Nete. Tot slot kreeg het gebied een betere inrichting voor recreatie, met respect voor de natuur.

  Monitoring

  De definitieve impact op de natuur zal pas in de volgende jaren duidelijk worden, omdat deze nu tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. De evolutie van een aantal soortengroepen levert al wel een indicatie over welke richting het uit gaat.

  Volgens Jan De Haes, gedeputeerde voor waterbeleid zijn de eerste resultaten na het opheffen van de vismigratieknelpunten op de Grote Nete en Kleine Hoofdgracht positief. “De provincie Antwerpen beheert deze waterlopen en heeft er de vispassage verbeterd. Op een aantal locaties zijn zowel stroomop- als stroomafwaarts van de verwijderde knelpunten “nieuwe” soorten zoals de serpeling, de kwabaal en de kolblei aangetroffen.”

  Verschillende vogelsoorten zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de boompieper worden meer aangetroffen na de recente inrichtingsmaatregelen. Het aantal zangposten van de nachtzwaluw nam onmiddellijk toe na de eerste grootschalige inrichtingswerken. De nieuwe open plekken, ontstaan door het landduinherstel, blijken dus een succes.

  In Most-Keiheuvel komen ongeveer 170 soorten wilde bijen voor. Dit is de helft van de vastgestelde soorten in België en maakt van Most-Keiheuvel een topgebied voor wilde bijen. Soorten zoals de donkere, grijze en zwartrosse zandbij vinden hier zowel ondergronds als bovengronds nestgelegenheid en maken van het gebied een echt natuurlijk insectenhotel.

  Vlaams minister van Natuur is enthousiast over de resultaten: “Het Life+project heeft de biodiversiteit in Most-Keiheuvel een stevig duwtje in de rug gegeven. De verschillende partners hebben hier hard aan gewerkt. Ik gaf Natuur en Bos ook de opdracht om budget vrij te maken  voor de verwerving van ongeveer 60 hectare bossen en landbouwgronden in Most-Keiheuvel. Ik heb begrepen dat  die onderhandelingen al volop lopen. Het gebied telt nu al 540 hectare. Binnenkort ronden we dus de kaap van de 600 hectare, om en bij de 1200 voetbalvelden stuk voor stuk met Europese topnatuur waar ook heel wat te beleven valt.”

  Iedereen mag genieten van deze topnatuur

  Most-Keiheuvel is een populair recreatiegebied in de provincie Antwerpen. Vooral de Keiheuvel is druk bezocht. Binnen het Life+project werd bekeken waar precies welke recreatievormen mogelijk zijn en waar er verbetering noodzakelijk was. Zo werden een verlenging van het bestaande rolstoelpad en een hondenlosloopzone gerealiseerd.

  Dat deze belangrijke inspanningen voor een verbetering van de natuur aanslaan  bij de recreanten blijkt uit het feit dat Toerisme Provincie Antwerpen de Keiheuvelwandeling in 2018 heeft uitgeroepen tot 'Wandeling van het jaar'.

  Meer informatie

  www.keiheuvel-demost.be

  Natuurbeheer
  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten
  Most-Keiheuvel hotspot voor wilde bijen en trekpleister voor zeldzame vissoorten
 • 06/05

  Gevaarlijke achteruitgang van de natuur “ongeëvenaard”: extinctie-snelheid van soorten "versnellend”

  Natuurbeheer

  06/05

  Gevaarlijke achteruitgang van de natuur “ongeëvenaard”: extinctie-snelheid van soorten "versnellend”

  Gevaarlijke achteruitgang van de natuur “ongeëvenaard”: extinctie-snelheid van soorten "versnellend”

  De huidige wereldwijde respons is ontoereikend;
  “Transformatieve veranderingen” zijn nodig om de natuur te herstellen en te beschermen;
  De meest uitgebreide beoordeling in zijn soort;
  Actie nodig voor het collectief goed;
  1.000.000 soorten met uitsterven bedreigd

  “De natuur neemt wereldwijd aan een ongekende snelheid af, het tempo van het uitsterven van soorten neemt toe, en ernstige gevolgen voor de mensheid zijn nu zeer waarschijnlijk”, waarschuwt een baanbrekend nieuw rapport van het Intergouvernementeel Platform voor wetenschap and beleid inzake Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES), waarvan de samenvatting vorige week tijdens de 7e zitting van de plenaire vergadering van het IPBES in Parijs (29 april - 4 mei) werd goedgekeurd.

  “Het overweldigende bewijs van de globale evaluatie van het IPBES, op basis van een breed scala van verschillende kennisgebieden, schetst een onheilspellend beeld", aldus Sir Robert Watson, voorzitter van het IPBES. "De gezondheid van de ecosystemen waarvan wij en alle andere soorten afhankelijk zijn, gaat sneller dan ooit achteruit. We tasten wereldwijd de fundamenten van onze economieën, bestaansmiddelen, voedselzekerheid, gezondheid en levenskwaliteit aan". "Het rapport vertelt ons ook dat het niet te laat is om het tij te keren, maar dat kan alleen als we nu op alle niveaus, van lokaal tot mondiaal, actie ondernemen" zei hij. "Door 'transformatieve verandering' kan de natuur nog steeds worden behouden, hersteld en duurzaam worden gebruikt - dit is ook de sleutel tot het bereiken van de meeste andere mondiale doelstellingen. Met transformatieve verandering bedoelen we een fundamentele, systeem-brede reorganisatie over technologische, economische en sociale factoren heen, inclusief paradigma's, doelen en waarden.”

  “De lidstaten van de IPBES plenaire vergadering hebben nu erkend dat dergelijke transformatieve verandering weerstand zal veroorzaken bij diegene die belang hebben bij een status quo, maar ook dat dergelijke oppositie kan overwonnen worden voor het collectief goed," alsdus Watson.

  De IPBES wereldwijde evaluatie inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (de zogenaamde ‘IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services’) is het meest uitgebreide rapport dat ooit is opgesteld. Het is ook het eerste intergouvernementele rapport en bouwt voort op de baanbrekende ‘Millennium Ecosystem Assessment’ van 2005. Het introduceert innovatieve manieren om bewijsmateriaal te evalueren. Het rapport nam drie jaar in beslag en is samengesteld door 145 experten uit 50 landen, met bijdragen van nog eens 310 andere auteurs. Het beoordeelt de veranderingen in biodiversiteit en ecosysteemdiensten van de afgelopen vijf decennia en geeft een uitgebreid beeld van de relatie tussen de economische ontwikkelingstrajecten en de effecten daarvan op de natuur. Het biedt ook een reeks van mogelijke scenario's voor de komende decennia.

  Op basis van het systematische overzicht van ongeveer 15.000 wetenschappelijke publicaties en overheidsrapporten, brengt het IPBES rapport ook (voor het eerst ooit op dergelijke schaal) inheemse en lokale kennis in rekening, meer bepaald voor die zaken die relevant zijn voor inheemse volkeren en lokale gemeenschappen.

  "Biodiversiteit en de bijdragen van de natuur aan de mensheid zijn ons gemeenschappelijk erfgoed en ons belangrijkste 'vangnet'. Maar we hebben het kantelpunt bijna bereikt", aldus Prof. Sandra Díaz (Argentinië), die samen met Prof. Josef Settele (Duitsland) en Prof. Eduardo S. Brondízio (Brazilië en de VS) de beoordeling hebben geleid. "De diversiteit binnen soorten, tussen soorten en ecosystemen én de vele fundamentele bijdragen die de natuur ons biedt, nemen snel af, hoewel het nog steeds mogelijk is om een duurzame toekomst voor de mens en onze planeet te waarborgen.”

  Het rapport stelt vast dat ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten nu met uitsterven worden bedreigd, vele binnen tientallen jaren, en meer dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis.

  De gemiddelde aantallen van inheemse soorten in de meeste belangrijke habitats op het land is met tenminste 20% gedaald, vooral sinds 1900. Meer dan 40% van de amfibieënsoorten, bijna 33% van de koralen en meer dan een derde van alle zeezoogdieren worden bedreigd. Voor insectensoorten is het beeld minder duidelijk, maar de beschikbare gegevens geven aan dat 10% van de soorten bedreigd zou zijn. Minstens 680 gewervelde soorten zijn sinds de 16e eeuw uitgestorven en meer dan 9% van alle gedomesticeerde zoogdierrassen die voor voedsel en landbouw worden gebruikt, waren tegen 2016 uitgestorven. Minstens 1.000 andere rassen nog steeds worden bedreigd.

  “Ecosystemen, soorten, wilde populaties, lokale variëteiten en rassen van gedomesticeerde planten en dieren krimpen in, verslechteren of verdwijnen. Het essentiële, onderling verbonden web van het leven op aarde wordt steeds kleiner en rafeliger", aldus Prof. Settele. "Dit verlies is een direct gevolg van menselijke activiteit en vormt een directe bedreiging voor het menselijk welzijn in alle regio's van de wereld."

  Om de beleidsrelevantie van het rapport te vergroten, hebben de auteurs van de beoordeling voor het eerst op deze schaal en op basis van een grondige analyse van de beschikbare gegevens de vijf factoren die de natuur direct beïnvloeden gerangschikt op basis van hun relatieve effect op wereldschaal. Deze directe factoren zijn, in dalende volgorde: (1) veranderingen in het gebruik van land en zee; (2) directe exploitatie van organismen; (3) klimaatverandering; (4) vervuiling en (5) invasieve uitheemse soorten.

  In het verslag wordt opgemerkt dat de uitstoot van broeikasgassen sinds 1980 is verdubbeld, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1980 met tenminste 0,7 graden Celsius is gestegen. Deze klimaatverandering heeft nu al gevolgen voor alle niveaus van onze biodiversiteit (genen, soorten en ecosystemen). De effecten zullen naar verwachting de komende decennia nog verder toenemen. In sommige gevallen kunnen de gevolgen zelfs groter zijn dan de gevolgen van de veranderingen in het gebruik van land en zee, en van andere factoren.

  Ondanks de vooruitgang die is geboekt in het kader van natuurbescherming en -beleid, komt het verslag ook tot de bevinding dat de globale doelstellingen voor het behoud en het duurzaam gebruik van de natuur, alsook voor het bereiken van duurzame ontwikkeling niet kunnen worden bereikt met de huidige trajecten. De doelstellingen voor 2030 en later kunnen alleen worden bereikt door middel van transformatieve veranderingen in alle economische, sociale, politieke en technologische factoren. Het is nu reeds duidelijk dat er goede vorderingen worden gemaakt in slechts vier van de twintig biodiversiteitsdoelstellingen onder de Conventie inzake Biodiversiteit; het grootste deel van de doelstellingen voor 2020 zal waarschijnlijk niet worden gehaald. De huidige negatieve trend in biodiversiteit en ecosysteemdiensten zal de vooruitgang in 80% (35 van de 44) van de geëvalueerde duurzaamheidsdoelstellingen (zogenaamde ‘SDGs’) ondermijnen; deze doelstellingen hebben betrekking op armoede, honger, gezondheid, water, steden, klimaat, oceanen en land (SDG's 1, 2, 3, 6, 11, 13, 13, 14 en 15). Verlies van biodiversiteit blijkt dus niet alleen een milieuprobleem te zijn, maar ook een ontwikkelings-, economische, veiligheids-, sociale en morele kwestie.

  "Om de belangrijkste oorzaken van de schade aan de biodiversiteit en de bijdrage van de natuur aan de mens beter te begrijpen en, nog belangrijker, aan te pakken, moeten we inzicht krijgen in de geschiedenis en samenhang op wereldschaal van complexe demografische en economische factoren en van de sociale waarden die hiervan aan de grondslag liggen", aldus Prof. Brondízio. "Belangrijke indirecte factoren voor achteruitgang van onze biodiversiteit zijn onder meer een toename van de bevolking en consumptie, technologische innovatie (die in sommige gevallen de schade aan de natuur heeft verminderd en in andere gevallen heeft vergroot) alsook bestuur en verantwoordingsplicht. Er is ook een patroon van wereldwijde interconnectiviteit en 'telekoppeling' - waarbij het winnen en produceren van hulpbronnen vaak in één deel van de wereld plaatsvindt om zo te voorzien in de behoeften van consumenten in andere, verderaf gelegen regio's.”

  Andere opmerkelijke bevindingen van het verslag zijn onder meer:
  Driekwart van het land- en ongeveer 66% van het mariene milieu is door menselijk handelen aanzienlijk veranderd. Gemiddeld genomen zijn deze tendensen minder ernstig of vermeden in gebieden die in het bezit zijn van, of beheerd worden door inheemse volkeren en lokale gemeenschappen.

  Meer dan een derde van het landoppervlak ter  wereld en bijna 75% van de zoetwaterbronnen worden nu gebruikt voor de productie van gewassen of veeteelt.

  De waarde van de productie van landbouwgewassen is sinds 1970 met ongeveer 300% gestegen, de oogst van ruw hout is met 45% gestegen en er wordt nu wereldwijd jaarlijks ongeveer 60 miljard ton hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen gewonnen – dat is bijna een verdubbeling sinds 1980.

  Door landdegradatie is de productiviteit van het landoppervlak wereldwijd met 23% gedaald; door verlies aan bestuivers zijn er jaarlijks wereldwijd tot 577 miljard dollar aan gewassen bedreigd; 100-300 miljoen mensen lopen een verhoogd risico op overstromingen en orkanen vanwege het verlies van kusthabitaten en bescherming.

  In 2015 werd 33% van de zeevisbestanden geoogst op een niet-duurzame manier; 60% van de zeevisbestand werd bevist tot op het maximale niveau dat nog duurzaam is; en slechts 7% werd bevist op een niveau dat lager is dan wat duurzaam kan worden bevist.

  De stedelijke gebieden zijn sinds 1992 meer dan verdubbeld.

  Plastiekvervuiling is sinds 1980 vertienvoudigd, 300-400 miljoen ton zware metalen, oplosmiddelen, giftig slib en ander afval van industriële installaties worden jaarlijks in de wateren van de wereld gedumpt, en meststoffen die in kustgebieden terechtkomen, hebben meer dan 400 'dode zones' in de oceaan gecreëerd (i.e. in totaal meer dan 245.000 km2)- een gebied dat groter is dan dat van het Verenigd Koninkrijk.

  Negatieve trends in de natuur zullen zich tot 2050 en daarna blijven voordoen in alle beleidsscenario's die in het rapport worden onderzocht, met uitzondering van de scenario's die transformatieve veranderingen omvatten. Dit komt vanwege de te verwachte effecten van toenemende veranderingen in landgebruik, exploitatie van organismen en klimaatverandering, al zijn er wel aanzienlijke verschillen tussen regio's.

  In het verslag wordt ook een breed scala aan mogelijke acties voor duurzaamheid gepresenteerd en er worden trajecten voorgesteld om deze te bereiken over de sectoren heen zoals landbouw, bosbouw, mariene systemen, zoetwatersystemen, stedelijke gebieden, energie, financiën en vele andere. Het rapport benadrukt het belang van onder meer een geïntegreerd beheer en een sector-overschrijdende aanpak die rekening houdt met de wisselwerking tussen voedsel- en energieproductie, infrastructuur, zoetwater- en kustbeheer en het behoud van de biodiversiteit.

  Een ander belangrijk element van een duurzamer toekomstig beleid is de ontwikkeling van mondiale financiële en economische systemen voor de opbouw van een wereldwijde duurzame economie, waarbij het huidige beperkte paradigma van economische groei wordt losgelaten.

  Meer details over een breed scala aan andere bevindingen zijn opgenomen in het onderdeel "Nadere informatie" in het officiële persbericht van IPBES.

  "Het IPBES presenteert state-of-the art wetenschap, kennis en beleidsopties aan beleidsmakers ", aldus de uitvoerend secretaris van het IPBES, Dr. Anne Larigauderie. "Wij danken de honderden deskundigen, van over de hele wereld, die zich vrijwillig hebben ingezet om het verlies van soorten, ecosystemen en genetische diversiteit aan te pakken - een echte wereldwijde bedreiging voor het menselijk welzijn.

  Meer informatie over bevindingen van het rapport

  Schaal van Natuurverlies
  De maatregelen genomen door maatschappij en beleid, hoe belangrijk ook, hebben de enorme verliezen niet kunnen stoppen.
  Sinds 1970 zijn de trends in landbouwproductie, visserij, bio-energieproductie en  oogst van natuurlijke materialen toegenomen als gevolg van de bevolkingsgroei, stijgende vraag en technologische ontwikkeling. Dit gebeurde tegen een hoge prijs, die ongelijk verdeeld is binnen en over de landen. Veel andere belangrijke bijdragen van de natuur aan de mens, zoals de organische koolstof in de bodem en de diversiteit aan bestuivers, zijn daarbij afgenomen, wat wijst op een niet-duurzame stijging van het gebruik van deze materiële bijdragen.
  Het tempo van de uitbreiding van de landbouw in intacte ecosystemen verschilt van land tot land. Verliezen van intacte ecosystemen hebben zich vooral voorgedaan in de tropen, waar de hoogste niveaus van biodiversiteit op de planeet te vinden zijn. Zo is tussen 1980 en 2000 100 miljoen hectare tropisch woud verloren gegaan, voornamelijk als gevolg van veeteelt in Latijns-Amerika (ongeveer 42 miljoen hectare) en plantages in Zuidoost-Azië (ongeveer 7,5 miljoen hectare, waarvan 80% voor palmolie, voornamelijk gebruikt in onder andere voedsel, cosmetica, schoonmaakmiddelen en brandstof).
  Sinds 1970 is de wereldbevolking meer dan verdubbeld (van 3,7 naar 7,6 miljard), wat een ongelijke stijging is tussen landen en regio's; en het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking is vier keer zo hoog - waarbij  consumenten de milieulast van consumptie en productie naar steeds verder weg gelegen regio's verleggen.
  Hoofdzakelijk sinds 1900 zijn de gemiddelde aantallen van inheemse soorten in de meeste belangrijke habitats op het land met ten minste 20% gedaald.
  Het aantal invasieve uitheemse soorten per land is sinds 1970 met ongeveer 70% gestegen (in de 21 landen met gedetailleerde gegevens).
  De verspreiding van bijna de helft (47%) van de niet-vliegende zoogdieren op het land en bijna een kwart van de bedreigde vogels, kan al negatief zijn beïnvloed door de klimaatverandering.

  Inheemse volkeren, lokale gemeenschappen en de natuur
  Minstens een kwart van het wereldwijde landoppervlak is van oudsher eigendom van inheemse volkeren en wordt beheerd, gebruikt of bezet door inheemse volkeren. Deze gebieden omvatten ongeveer 35% van het gebied dat formeel beschermd is, en ongeveer 35% van alle resterende gebieden op het land waar mensen nog een zeer lage impact hebben.
  De door inheemse volkeren en lokale gemeenschappen beheerde natuur staat onder toenemende druk, maar neemt over het algemeen minder snel af dan in andere gebieden. Toch wijst 72% van de lokale indicatoren die door inheemse volkeren en lokale gemeenschappen zijn ontwikkeld en worden gebruikt, op de achteruitgang van de natuur die ten grondslag ligt aan het voortbestaan van deze gemeenschappen.
  De gebieden in de wereld waar naar verwachting aanzienlijke negatieve effecten zullen optreden wat betreft klimaatveranderingen, biodiversiteitsverlies, falen van ecosysteemfuncties en verlies van de bijdragen van de natuur aan de mens zijn net die gebieden waar grote concentraties inheemse volkeren en veel van de armste gemeenschappen ter wereld wonen.
  Regionale en mondiale scenario's zouden gebaat zijn bij een meer expliciete beschouwing van de standpunten, perspectieven en rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, hun kennis van en inzicht in grote regio's en ecosystemen, en hun gewenste toekomstige ontwikkelingstrajecten. Erkenning van de kennis, innovaties en praktijken, instellingen en waarden van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen en hun integratie en deelname aan milieubeleid en-praktijk verbeteren vaak hun levenskwaliteit én het behoud, herstel en duurzaam gebruik van natuur. Hun positieve bijdrage aan duurzaamheid kan worden gestimuleerd door nationale erkenning van grondbezit, toegang en rechten op hulpbronnen in overeenstemming met de nationale wetgeving, toepassing van vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming, een verbeterde samenwerking, een eerlijke en billijke verdeling van natuurvoordelen, en regelingen voor co-beheer met de lokale gemeenschappen.

  Globale doelstellingen en beleidsscenario's
  Door de snelle achteruitgang van biodiversiteit, ecosysteem-functies en veel natuurvoordelen zullen de meeste internationale maatschappelijke en milieudoelstellingen (zoals die welke zijn opgenomen in de doelstellingen inzake biodiversiteit van Aichi en de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030) niet worden bereikt op basis van de huidige trajecten.
  De auteurs van het rapport hebben zes beleidsscenario's onderzocht - zeer verschillende ‘types’ van geclusterde beleidsopties en benaderingen (zoals bv. 'regionale concurrentie', 'Business as usual' en 'Global Sustainability') en de waarschijnlijke gevolgen geprojecteerd voor biodiversiteit en de bijdragen van de natuur aan de bevolking tegen 2050. De conclusie is dat  de negatieve trends in de natuur, de functies van ecosystemen en veel van de natuurvoordelen zullen aanhouden tot 2050 en daarna, als gevolg van de verwachte effecten van de toenemende veranderingen in het gebruik van land en zee, de exploitatie van organismen en de klimaatverandering, behalve dan voor scenario's die transformatieve verandering omvatten.

  Beleidsinstrumenten, opties en praktijkvoorbeelden:
  Beleidsmaatregelen en maatschappelijke initiatieven dragen bij tot de bewustmaking van het effect van consumptie op de natuur, de bescherming van het lokale milieu, de bevordering van duurzame lokale economieën en het herstel van gedegradeerde gebieden. Samen met initiatieven op verschillende niveaus hebben deze bijgedragen geleid tot de uitbreiding en versterking van ecologisch representatieve en goed verbonden netwerken van beschermde gebieden en andere doeltreffende gebiedsgerichte instandhoudingsmaatregelen, de bescherming van waterbekkens en stimulansen en sancties om de vervuiling te verminderen.

  Het rapport geeft een illustratieve lijst van mogelijke acties om duurzaamheid te ondersteunen., en trajecten om deze acties te bereiken,  Een geïntegreerde aanpak:
  Voor de landbouw benadrukt het rapport onder andere: het bevorderen van goede landbouw- en agro-ecologische praktijken; multifunctionele landschapsplanning (die tegelijkertijd voedselzekerheid, levensonderhoud, behoud van soorten en ecologische functies biedt) en sectoroverschrijdend geïntegreerd beheer. Het wijst ook op het belang van een grotere betrokkenheid van alle actoren in het hele voedselsysteem (inclusief producenten, de publieke sector, het maatschappelijk middenveld en consumenten) en een meer geïntegreerd landschaps- en stroomgebiedbeheer; behoud van de diversiteit van genen, variëteiten, cultivars, rassen en soorten; evenals benaderingen die consumenten en producenten in staat stellen om hun positie te versterken door middel van markttransparantie, betere distributie en lokalisatie (die de lokale economieën nieuw leven inblazen), hervormde toeleveringsketens en minder voedselverspilling.

  Wat de mariene systemen betreft, wordt in het rapport onder meer de nadruk gelegd op: ecosysteemgerichte benaderingen van het visserijbeheer; ruimtelijke ordening; effectieve quota; beschermde mariene gebieden; bescherming en beheer van belangrijke mariene biodiversiteitsgebieden; vermindering van de afvloeiing van verontreiniging in de oceanen en nauwe samenwerking met producenten en consumenten.

  In zoetwatersystemen omvatten de beleidsopties en -acties onder meer: een meer inclusief waterbeleid voor gezamenlijk beheer en meer rechtvaardigheid; een betere integratie van waterbeheer en landschapsplanning over de verschillende schalen heen; het bevorderen van praktijken om bodemerosie, sedimentatie en afspoeling van verontreiniging te verminderen; het vergroten van de waterberging; het bevorderen van investeringen in waterprojecten met duidelijke duurzaamheidscriteria; en het aanpakken van de versnippering van het zoetwaterbeleid. 

  In stedelijke gebieden wordt in het rapport onder meer de nadruk gelegd op: bevordering van  natuur-gebaseerde oplossingen; verbetering van de toegang tot een gezond stedelijk milieu voor gemeenschappen met lage inkomens; verbetering van de toegang tot groene ruimten; duurzame productie en consumptie, ecologische connectiviteit in stedelijke gebieden, voornamelijk met inheemse soorten.

  In al deze voorbeelden wordt in het rapport het belang erkend van inclusie van meervoudige waarden, uiteenlopende belangen en wereldbeelden in het formuleren van beleid en acties. Dit omvat de volledige en effectieve deelname van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen aan het bestuur, de hervorming en ontwikkeling van stimulerende structuren en de garantie dat biodiversiteitsoverwegingen bij alle belangrijke sectorplanning prioriteit krijgen.
  "We hebben al de eerste impulsen gezien van acties voor transformatieve verandering, zoals innovatieve beleidsacties van veel landen, lokale overheden en bedrijven, maar vooral van jongeren wereldwijd," aldus Sir Robert Watson. "Van de jonge mondiale ontwikkelaars achter de #VoiceforthePlanet-beweging, tot schoolstakingen voor het klimaat: er is een groeiende basis van begrip voor het feit dat er dringend actie moet worden ondernomen als we in de buurt willen komen van een duurzame toekomst. Het IPBES Global Assessment Report biedt de best beschikbare expertise en het beste bewijs om deze beslissingen, beleid en acties te helpen onderbouwen - en biedt de wetenschappelijke basis voor het biodiversiteitskader en de nieuwe tienjarige  doelstellingen voor biodiversiteit, waarover eind 2020 in China een besluit moet worden genomen onder het VN-Verdrag inzake Biologische Diversiteit."

  COMMENTAAR VAN IPBES PARTNERS
  "De natuur maakt menselijke ontwikkeling mogelijk, maar onze niet-aflatende vraag naar de hulpbronnen van de aarde versnelt het tempo waarmee soorten uitsterven en verwoest de ecosystemen van de wereld. UN Environement is fier om het IPBES rapport te ondersteunen omdat het de noodzaak benadrukt om biodiversiteitsoverwegingen te integreren in de wereldwijde besluitvorming van elke sector of uitdaging, of het nu gaat om water, landbouw, infrastructuur of bedrijfsleven."
  - Joyce Msuya, Acting Head, UN Environment

  "In alle culturen hechten de mensen veel waarde aan de natuur... De magie van het zien van flikkerende vuurvliegjes tot diep in de nacht is immens. We halen energie, voedingsstoffen en medicijnen uit de natuur. Onze inspanningen om de biodiversiteit en ecosystemen in stand te houden moeten worden ondersteund door de beste wetenschap die de mensheid kan produceren. Daarom is het wetenschappelijk bewijs dat in deze globale evaluatie van het IPBES is verzameld, zo belangrijk. Het zal ons helpen een sterkere basis te leggen voor het wereldwijde biodiversiteitskader na 2020: de 'New Deal for Nature and People'; en voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's).”- Achim Steiner, Administrator, United Nations Development Programme

  "Dit essentiële verslag herinnert ieder van ons aan de duidelijke waarheid: de huidige generaties hebben de verantwoordelijkheid om aan toekomstige generaties een planeet na te laten die niet onomkeerbaar beschadigd is door menselijke activiteiten. Onze lokale, inheemse en wetenschappelijke kennis bewijst dat we oplossingen hebben; we hebben dus geen excuses meer: we moeten anders gaan leven op aarde. UNESCO zet zich in voor de bevordering van het respect voor het leven en de diversiteit ervan, voor de ecologische solidariteit met andere levende wezens en voor de totstandbrenging van nieuwe, rechtvaardige partnerschappen, voor solidariteit tussen de verschillende partijen, en voor het voortbestaan van de mensheid". - Audrey Azoulay Director-General, UNESCO

  "De IPBES Globale evaluatie inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten komt op een voor onze planeet en mensheid kritiek moment. De bevindingen van het rapport en het jarenlange werk van de vele experts geven een volledig beeld van de biodiversiteit op wereldschaal. Gezonde biodiversiteit is de essentiële infrastructuur die alle levensvormen op aarde ondersteunt, inclusief het menselijk leven. Het biedt ook op natuurgebaseerde oplossingen voor veel van de meest kritieke ecologische, economische en sociale uitdagingen waarmee we als menselijke samenleving worden geconfronteerd, waaronder klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, gezondheid en water- en voedselzekerheid. We zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de VN-biodiversiteitsconferentie van 2020 in China, die het einde zal markeren van de biodiversiteitsdoelstellingen van Aichi en de koers zal uitzetten voor een na 2020 te volgen ecologisch gericht traject voor duurzame ontwikkeling dat vele voordelen zal opleveren voor de mens, de planeet en onze wereldeconomie. Het IPBES-rapport zal dienen als een fundamentele basislijn van waar we zijn en waar we als mondiale gemeenschap naartoe moeten gaan om de mensheid te inspireren om de visie voor 2050 van het VN-biodiversiteitsverdrag "Living in harmony with nature" te bereiken. Ik wil de IPBES-gemeenschap bedanken en feliciteren met het harde werk, de enorme bijdragen en de voortzetting van het partnerschap."- Cristiana Pasca Palmer, Executive Secretary, Convention on Biological Diversity

  "De globale evaluatie van biodiversiteit en ecosysteemdiensten voegt een belangrijk element toe aan het geheel van bewijzen voor het belang van biodiversiteit ter bereiking van de  “zero honger”doelstelling alsook voor het bereiken van andere doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Evaluaties van het IPBES, de Wereldvoedselorganisatie (FAO), het Verdrag inzake Biodiversiteit (CBD) en andere organisaties wijzen er samen op dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de biodiversiteit beter in stand te houden en duurzaam te gebruiken en dat sectoroverschrijdende en multidisciplinaire samenwerking tussen beleidsmakers en andere belanghebbenden op alle niveaus van belang is". - José Graziano da Silva, Director-General, Food and Agriculture Organization of the United Nations.

  Natuurbeheer
  Gevaarlijke achteruitgang van de natuur “ongeëvenaard”: extinctie-snelheid van soorten "versnellend”
  Gevaarlijke achteruitgang van de natuur “ongeëvenaard”: extinctie-snelheid van soorten "versnellend”
 • 02/05

  Wolvin Naya is zwanger

  Natuurbeheer

  02/05

  Wolvin Naya is zwanger

  Wolvin Naya is zwanger

  Niet bang zijn

  De zwangerschap en de geboorte maken de wolven nog voorzichtiger en schuwer dan voorheen. Dit nieuws is dus geen enkele reden om bang te worden. De dieren zullen zich nog minder laten zien dan vroeger en worden zonder verstoring niet agressiever. Aangezien het de eerste worp van Naya is, zullen er wellicht 3 à 4 welpjes zijn. Naya zal bij haar welpjes blijven en August zal voor eten zorgen.

  Nooit met te veel

  De eerste weken blijven de welpen in het nest. Pas tegen de zomer zullen ze hun eerste voorzichtige pootjes buiten zetten. Ze blijven in het begin altijd in de buurt van het hol. In de herfst zullen ze mee gaan op jacht en de kneepjes van het vak leren van hun ouders. In de winter  evolueren ze tot volwaardige jagers en kunnen ze voor hun eigen voedsel zorgen. Op een leeftijd van 8 tot 22 maanden verlaten de jonge wolven hun roedel en gaan ze op zoek naar een eigen stek. Ze kunnen dan zeer grote afstanden afleggen. Op deze manier zijn ook Naya en August uit Duitsland tot in Noord-Limburg getrokken. Angst voor een overvloed aan wolven op één plaats is dus ongegrond. In een territorium is enkel plaats voor één koppel wolven met jongen.

  Preventieve maatregelen meer dan ooit nodig

  Het gezin zal nu wel meer voedsel nodig hebben. Alhoewel de wolf vooral jaagt op natuurlijke prooien zoals ree en everzwijn, bestaat er wel een risico voor het vee. Vooral schapen staan dan op het menu. En nu er meer magen gevuld moeten worden, is het risico er zeker. Je weides beschermen door een raster dat wolvenproof is, is dan ook meer dan ooit aangewezen. Camerabeelden bevestigden al de efficiëntie van dergelijke maatregelen. Bovendien is ook een subsidieregeling uitgewerkt. Wolven bestrijken een territorium van ruim 200km² of 20.000 hectare, een raster plaatsen rond de wolven is dus niet aan de orde.

  Cameranetwerk

  Wolven zijn mensenschuw en slim genoeg om hun nest op een afgelegen plek te maken. Een plek dus waar geen mensen komen. Het is ook belangrijk dat we niet op zoek gaan naar het nest. De dieren hebben, net nu, alle rust nodig. Het cameranetwerk is groot genoeg om de monitoring te doen. De beelden krijgen ook een plaats in het project ‘Onze Natuur’, een 360° project van de VRT om de natuur dichter bij de mensen te brengen. Binnen dat project zal het reilen en zeilen van de wolven en alle andere interessante natuur in Vlaanderen kunnen gevolgd worden.

  Natuurbeheer
  Wolvin Naya is zwanger
  Wolvin Naya is zwanger