Interreg V-project VEDETTE

Interreg V-project VEDETTE

Het Interreg-project ‘Vedette’ (voor een duurzaam eco-toeristisch territorium) is een grensoverschrijdend Europees project dat de duinen en polders tussen Duinkerke en Westende omvat. Het Interreg V-project wil de barrières tussen de twee landen op vlak van natuurbeheer wegnemen. Op deze manier komen we met alle partners tot een gezamenlijke visie én aanpak voor het grensoverschrijdende natuurgebied ‘Vlaamse Duinen’.

Het Interreg V-project VEDETTE duurt van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2021.