Speelbos en stiltekamer in Vloethemveld

vrijdag, 5 juni, 2020

Herinrichting van de voormalige militaire sportzone en parkeerplaats zorgt voor meer natuur, bos en ontspanning in Vloethemveld.

In het Vloethemveld in Zedelgem en Jabbeke start Natuur en Bos van de Vlaamse overheid dit najaar met de herinrichting van de voormalige militaire sportzone en parkeerplaats. Alle verhardingen en constructies worden er opgebroken. Er komt zo 4 hectare natuur en bos bij met aandacht voor spel en ontspanning. Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni tot en met 7 juli 2020.

Meer natuur en bos

De grasvlakte van de oude atletiekpiste wordt maximaal behouden. Door een natuurgericht maaibeheer kan dit heischraal grasland verder ontwikkelen. Aan de westelijke zone worden op de vrijgekomen plaats struiken aangeplant voor een natuurlijke overgang van bos naar grasland. Aan de oostelijke zijde wordt een ondiepe natte zone gecreëerd.

Rododendron wordt verwijderd omdat hij als invasieve exoot de ondergroei van bossen volledig domineert. Hij verhindert een natuurlijke bosvegetatie en biedt geen kansen aan natuurlijke bosverjonging. Enkele zomerlinden die op een rij werden aangeplant ten zuiden van de looppiste worden weggehaald om het kunstmatige, lijnvormige patroon te doorbreken en om het waardevolle grasland beter te laten ontwikkelen. In het bestaande bos, dat voornamelijk bestaat uit 70 jaar oude grove dennen, wordt conform het beheerplan ongeveer 100-150 m3 hout gedund om een inheems en biodivers bos te creëren. De bosgordel wordt ook versterkt met struiken zodat er een natuurlijke overgang ontstaat tussen het bos en het grasland.

Door extra reliëf aan te brengen op de plaats waar de vroegere parkeerplaats wordt uitgebroken, willen we maximaal gradiënten van nat naar droog verkrijgen voor een hogere biodiversiteit en om het avontuurlijke karakter van het speelbos te bevorderen. Alle uitgegraven grond wordt opnieuw verwerkt in de zone waar de parkeerplaats wordt opgebroken. Er wordt iets meer dan een halve hectare nieuw bos gecreëerd met inheemse soorten als hazelaar, sporkehout, beuk, wintereik, winterlinde, haagbeuk, zomereik, ratelpopulier, gaspeldoorn, sleedoorn en meidoorn. Samen met bos dat begin 2020 werd aangeplant, verkrijgen we zo een mooie bosuitbreiding.

Extra speelplezier en rust

Het speelbos zal worden opengesteld nadat de bomen voldoende gegroeid zijn. Dat duurt zo’n 5 jaar. Ondertussen worden verrassende en speelse elementen van natuurlijke materialen aangebracht. Deels droogvallende laagtes en ondiepe plassen worden aangelegd als visuele verbinding van de verschillende deelzones met elkaar en met het nabijgelegen speelbos aan de overkant van de Bedelfdreef. Paden worden kronkelend aangelegd om de site een speels en avontuurlijk karakter te geven. Loofgangen zorgen hier en daar voor extra avontuur. Een onverharde doorsteek naar de Snellegemdreef zorgt voor extra wandellussen in Vloethemveld. Een stiltekamer wordt gerealiseerd op het einde van een doodlopend pad.

Planning

Het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning loopt van loopt van 8 juni tot en met 7 juli 2020.

De werken zelf vinden plaats in 2020-2021. Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/vloethemveld of via  https://www.facebook.com/Vloethemveld/

Het project Vloethemveld omvat een permanente samenwerking tussen Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid ,  de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij voor het beheer van het erfgoed, het onthaal en de publiekswerking in het natuurgebied Vloethemveld. De herinrichting is opgenomen in het goedgekeurde beheer-, onthaal- en herbestemmingsplan van het Vloethemveld.