Stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

woensdag, 23 november, 2022

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert binnenkort enkele stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Die acties moeten de populatie in de regio verder stabiliseren. Ze vormen een vervolg op soortgelijke acties in de afgelopen jaren. Deze activiteiten werden omzichtig voorbereid.

Everzwijnen zijn gebonden aan grote loofbossen. In normale omstandigheden houden voedselgebrek, strenge winters en natuurlijke vijanden een everzwijnenpopulatie onder controle. Strenge winters zijn geen evidentie meer, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel (maïs, eikels) is in ons landschap geen gebrek. Daardoor nam de populatie snel toe ten zuiden van Leuven maar ook elders in Vlaanderen.

Zo’n onevenredig grote populatie zorgt voor heel wat problemen. Landbouwers lijden schade en privétuinen worden omgewoeld tijdens nachtelijk everzwijnbezoek. Er werden meerdere verkeersongevallen met everzwijnen geregistreerd, ze houden lelijk huis in tuinen en ook in de bos- en natuurgebieden verstoort een overpopulatie het ecologisch evenwicht. 

Door middel van een stille drukjacht wordt het wildbeheer op een veilige manier en met een beperkte verstoring uitgevoerd. Bij de organisatie worden ook de aangrenzende landbouwers, jagers, natuurbeheerders en de gemeentebesturen actief betrokken. Om de veiligheid nog beter te waarborgen worden de betrokken gebieden tijdens de stille drukjacht voor het publiek en andere boswerkzaamheden afgesloten. Aan de toegangspaden wordt het verbod geafficheerd vanaf de dag voor de jachtactiviteit.

Dit zijn de data van onze stille drukjachten in deze regio:

  • Dinsdag 29 november 2022: Meerdaal West
  • Donderdag 8 december 2022: Meerdaal Oost
  • Donderdag 19 januari 2023: Rodebos / Florival / WBE
  • Donderdag 26 januari 2023: Meerdaal West en Oost, beginnen met West